SERVER
Player Online
188
WAR TLC online
Thông tin máy chủ
Bảng xếp hạng
  • TOP 10
  • TOP TLC

FACEBOOK PAGE

TOP Level TOP Gold TOP Honnor TOP Guild Lịch sử PK

Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, phiên bản miễn phí