Thông tin:TRANG CHỦ / VÕ HUÂN
Thông tin CẤP ĐỘ VÕ HUÂN TIME
Chiến tranh Mở ra

Chiến tranh 1 Mở ra

Thời gian: 20:00

Yêu cầu level 35 thăng chức lần 2 lên, dưới thăng thiên 1 xuống

Thời gian chiến đấu trong chiến đấu là: 25 phút

Giết 1 người sẽ nhận: 1 danh hiệu trên bảng Đánh giá

 

Đã đạt được điểm số cao nhất (TLC) sẽ đạt được

Phần thưởng chiến thắng

Giá trị võ huân: 2000 điểm

EXP + 300% trong 30 phút + danh hiệu chiến thắng

Phần thưởng chiến thua

Giá trị võ huân: 1000 điểm

EXP + 200% trong 30 phút + danh hiệu thua cuộc


Chiến tranh 2 Mở ra

Thời gian: 20:30

Yêu cầu level 115 thăng thiên lần 1 lên

Thời gian chiến đấu trong chiến đấu là: 25 phút

Giết 1 người sẽ nhận: 1 danh hiệu trên bảng Đánh giá

 

Đã đạt được điểm số cao nhất (TLC) sẽ đạt được

Phần thưởng chiến thắng

Giá trị võ huân: 2000 điểm

EXP + 300% trong 30 phút + danh hiệu chiến thắng

Phần thưởng chiến thua

Giá trị võ huân: 1000 điểm

EXP + 200% trong 30 phút + danh hiệu thua cuộc


CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT