Thông tin:TRANG CHỦ / Hướng Dẫn
Thông tin Phẩm Chất TIME

Hướng Dẫn Nâng Cấp Phẩm Chất Trang Sức

Nâng cấp cải tiến trang bị Khá tốt, Cao cấp, Tỉnh Ngộ Cấp + 1, Tỉnh Ngộ Cấp + 2

 • - Hệ thống nâng cấp cải tiến không gây mất hiệu ứng option của trang sức.
 • - Cải tiến có tỉ lệ “Thất bại và mất vật phẩm”, nên khi sử dụng nên dùng “Bùa An Toàn” để được bảo toàn.
 • - Tỉ lệ thành công mặc định (chưa tính may mắn) là 25%.
 • - Có các mức cơ bản như sau: Thường (mặc định), Khá Tốt (Tỉnh Ngộ Cấp + 1), Cao Cấp (Tỉnh Ngộ Cấp + 2).
 • - Cường hóa thành công sẽ tăng thuột tính dòng Option.“Riêng dòng tất cả khí công sẽ không được tăng"
 • - Trang sức khi cường hóa sẽ ẩn đi dòng Khá Tốt - Cấp Cấp - Như dòng Tỉnh Ngộ Cấp vẫn còn.“Dòng Option vẫn tác dụng"

Option Gia Tăng Tỉnh Ngộ Cấp

 • Dòng Option CLVC: “+ 2% mốc giai đoạn"
 • Dòng Option ULPT: “+ 20 mốc giai đoạn"
 • Dòng Option TẤN CÔNG: “+ 10 mốc giai đoạn"
 • Dòng Option PHÒNG THỦ: “+ 10 mốc giai đoạn"
 • Dòng Option CHÍNH XÁC: “+ 10 mốc giai đoạn"
 • Dòng Option NÉ TRÁNH: “+ 10 mốc giai đoạn"
 • Dòng Option ĐẢ KÍCH: “+ 10 mốc giai đoạn"
 • Dòng Option SINH MỆNH: “+ 50 mốc giai đoạn"
 • Dòng Option NỘI CÔNG: “+ 50 mốc giai đoạn"

 • Hướng Dẫn Gia Công và Nguyên Liệu

 • [Bách Huyết Châm] - Nguyên liêu gia công trang sức (Bông tai) lên khá tốt và cao cấp tại Npc Sơn Bích
 • [Hoàng Kim Chuỗi] - Nguyên liêu gia công trang sức (Dây Chuyền) lên khá tốt và cao cấp tại Npc Sơn Bích
 • [Quang Ngọc Thạch] - Nguyên liêu gia công trang sức (Nhẫn) lên khá tốt và cao cấp tại Npc Sơn Bích
 • Kéo [Bách Huyết Châm] hoặc [Hoàng Kim Chuỗi] hoặc [Quang Ngọc Thạch] vào ô nguyên liệu thứ 2 để gia công!

 • TÌM NPC: Sơn Bích (Huyền Bột Phái) để gia công

 • Ảnh minh họa Nguyên Liệu cần thiết để gia công
 • Ảnh minh họa khi nâng cấp
 • CỘNG ĐỒNG
  XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

  BỊ GIẾT

  NGƯỜI GIẾT

  THỜI GIAN

  • HaiNgao
  • goldthan
  • 12:15:59
  • Yugouchj
  • goldthan
  • 11:59:50
  • goldthan
  • DHL110
  • 16:47:33
  • Alister
  • NhaEmGiauLam
  • 14:9:54
  • HunTer
  • goldthan
  • 7:56:38
  THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

  CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT