Thông tin:TRANG CHỦ / Hướng Dẫn
Thông tin BOSS THỚI GIỚI TIME
Thông tin Boss Map
Thông tin Boss
1.Boss MAP
+ Mở hoạt động: 2h 1 lần
+ Map Boss : Ngẫu nhiên 1 trong các MAP
+ Vị trí Boss: Ngẫu nhiên vị trí tọa độ trong MAP
+ BOSS sẽ ra ngẫu nhiên To nhỏ level thấp cao.
2. Boss công thành
+ Mở hoạt động: 19h 1 lần
+ Sẽ 5 Boss Siêu To Khổn Lồ đứng ngoài công thành Huyền Bột Phái!
+ Sau 24h hàng ngày BOSS sẽ được Hệ thống hủy diệt nếu ta không tiêu duyệt Chúng.
Tính năng đặc điểm chung Boss:
+ Đều có khả năng đánh nhanh hoặc đánh xa
+ Có tỷ lệ 40% chí mạng x2, 10% chí mạng x3
Tính năng đặc Biệt Boss khổng lồ:
+ Boss Bắc Hải Chi Chủ: Có khả năng đóng băng người hắn đánh vào.
+ Boss Chúa Tể Thung Lũng Hổ: Có khả năng vô hiệu hóa Chân của nhân vật hắn đánh vào.
+ Boss Nam Lâm Lãnh Chúa: Có khả năng gây ra cho nhân vật hắn đánh vào trúng độc.
+ Boss Xích Thiên Đại Đế: Có khả năng làm câm lặng cho nhân vật hắn đánh vào, tăng 30% tốc độ đánh khi phẩn nộ..
+ Boss Cẩn Thiên Đại Đế: Có khả năng làm câm lặng cho nhân vật hắn đánh vào, Có tỷ lệ 40% chí mạng x2, 20% chí mạng x4
Phần thưởng từ Boss
+ Drop từ 4 - 8 Item có giá trị ngẫu nhiên theo cấp Boss
+ Item Su tập tích lũy đổi thưởng
+ V.V.V

CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT