SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Nhiệm vụ

Trang chủ > Đẳng cấp

Mốc Tiền Thưởng Võ huân Gói quà Yêu cầu Gói hỗ trợ Số lượng
Mốc 1 100000 1000 hộp quà Level 35 Hổ trợ trang bị 1
Mốc 2 200000 2000 hộp quà Level 60 Hổ trợ trang bị 1
Mốc 3 300000 4000 hộp quà Level 80 Hổ trợ trang bị và vũ khí 1
Mốc 4 400000 6000 hộp quà Level 100 Hổ trợ trang bị và vũ khí 1
Mốc 5 500000 8000 hộp quà Level 115 Hổ trợ trang bị 1
Mốc 6 600000 10000 hộp quà Level 120 Hổ trợ trang bị 1
Mốc 7 0 0 NUll Level 125 NULL 1
Mốc 8 0 0 NUll Level 130 NULL 1
Mốc 9 0 0 NUll Level 140 Tất cả nhân vật 1
Mốc 10 0 0 NUll Level 150 NULL 1

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu