SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin điểm Tích Lũy :

Trang chủ > Thông tin Điểm tích lũy

HƯỚNG DẪN TÍCH LŨY TRÊN WEBSHOP​

Điểm Tích lũy tính nâng mới trong game Tuy nhiên một số người chơi vẫn chưa hiểu rõ và biết cách để tham gia để nhận điểm tích lũy, Các bạn theo dõi hướng dẫn sau đây nhé Người chơi khi tham gia chơi tại HkBaVuong , các bạn đều tích lũy được một lượng tùy vào số lượng bạn online trực tiếp 15 phút 20 tài khoản VIP 30 điểm 15 phút sử dụng Chí Tôn Phù Khi bạn đủ điểm bạn chi cần so sanh bảng điểm bên dưới rồi gõ lệnh theo mẫu bên dưới đển đổi thưởng.
Lệnh đổi thưởng Item Điểm Thông tin
Đá chế NHT của chính nhân vật 100 !doidiem-1000 lấy 1000 điểm tích lũy đổi, hoặc mua

< 1 | >

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu