SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin điểm Tích Lũy :

Trang chủ > Thông tin Điểm tích lũy

HƯỚNG DẪN TÍCH LŨY TRÊN WEBSHOP​

- Điểm Tích lũy trong game có thể kiếm từ hoạt động Online trong game.
- Người chơi khi tham gia chơi tại HkBaVuong, online trực tiếp 10 phút được 20 điểm tích lũy, tài khoản sử dụng Chí Tôn Phù 10 phút được 30 điểm.
- Khi bạn đủ điểm bạn chi cần so sanh bảng điểm bên dưới rồi gõ lệnh theo mẫu bên dưới đển đổi thưởng.
Lệnh đổi thưởng Điểm tích lũy Vật Phẩm Item Thông tin
!doidiem-1000 1000 Túi quà Mở ra ngẫu nhiên một vật phẩm
!doidiem-1200 1200 Kim Cang Đơn Tăng 5% Phòng thủ trong 4 giờ
!doidiem-1500 1500 Huyệt công Đơn Tăng 5% sát thương trong 4 giờ
!doidiem-2500 2500 Hoàn Huyệt Đơn Tăng 50% Exp trong 2 giờ
!doidiem-3500 3500 Vô Cục Đơn Tăng 300HP tất cả khí công +1 trong 1 giờ số lượng 10
!doidiem-20000 20000 Hộ Thiên Giáp Tất cả khí công +2 Phòng thủ 10% trong 7 ngày

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu