SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Download

Trang chủ > Tải về

-
Download Size Upload Mô tả File
Download 2.0 GB Google Drive Link tải v15 được cập nhật vào ngày 10/6/2018.. Full client
Download 4.0 GB Google Drive 2 Link tải Áp dụng cho phòng net Gcafe cập nhật vào ngày 19/6/2018.. Full client
Download 200,000 MB Bảng Client cài đặt vá cập nhật v15.7 Chỉ áp dụng cho người bị Lỗi khi cài đặt... Setup Client
Hướng Dẫn cài đặt game
Lỗi thường gặp Khi các bạn cài đặt Game vào ổ cứng máy tính, không nên chọn vào bất cứ một thư mục Mẹ nào trong Ổ cứng Ví dụ như bạn chọn vào ổ D:\GameOnline D:\ThuMuc Sẽ gặp lỗi không vào được game, Bện chỉ nên Chọn lưu Game vào D:\ hoặc E:\ và F:\ , để tránh gặp lỗi phát sinh...
Ảnh minh họa

Hướng Dẫn cài đặt Bản Vá cập nhật
Bản cập nhật V15.7 Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các bạn đã có thư mục Game có sẵng, Hoặc Gặp lỗi anti virus ăn nhầm file game
Ảnh hướng dẫn

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,