SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 5 Giết MONSTER

STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Giết MONSTER
1 000000 QS 88 Tà phái 0
2 0002 Cung thủ 83 Tà phái 0
3 0123456 Đao khách 1 Chưa 0
4 05021998 Đao khách 117 Tà phái 0
5 06746 Diệu yến 65 Tà phái 0
- ANH HÙNG GIẾT MONSTER là một cuộc thi đấu giữa những người chơi trong game, được đánh giá bằng điểm số giết MONSTER.
- Điểm số giết MONSTER hình thức kiếm được từ những lần kết liễu MONSTER , được cộng một điểm.
- Phần thưởng của ANH HÙNG GIẾT MONSTER sẽ được tính theo mốc yêu cầu đặt ra:
- Điểm giết MONSTER sẽ được reset về 0 khi bạn đặt mốc 100000 để quay về cho mốc thưởng mới lập đi lập lại.
Mốc Tiền Thưởng Võ huân thưởng Gói quà Cash tích lũy Loại MONSTER Số lượng MONSTER
Mốc 1 100000 100 Đại Thanh Sư Tử Hống (1) 50 Tất cả MONSTER 10000
Mốc 2 200000 200 Kẹo 100 Tất cả MONSTER 20000
Mốc 3 300000 300 Thổ Linh Phù (10) 150 Tất cả MONSTER 30000
Mốc 4 400000 400 Phúc vận phù (15%) 200 Tất cả MONSTER 40000
Mốc 5 500000 500 Ngũ Sắc Thần Đan 300 Tất cả MONSTER 50000
Mốc 6 600000 600 Trường bạch sơn sâm 400 Tất cả MONSTER 60000
Mốc 7 700000 700 Hộ tâm đan 20% 500 Tất cả MONSTER 70000
Mốc 8 800000 800 Thái Cực Thần Đơn 600 Tất cả MONSTER 80000

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu