SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin nhân vật

Trang chủ> Gói hổ trợ

Thông tin Gói hổ trợ khi tạo nhân vật

- Chi tôn phù (1 ngày) Cường hóa hộp thành + 5% , EXP KI GOLD + 20%

- Mèo tài phú (SL.10) Exp +20% , rớt đồ 20%, HP 100 trong 2H

- Yêu hoa mã võ hải sãn CL 30, CLVC 3%, PT 30, hấp hồn 5% EXP 5%. 24h sử dụng

- Bồi nguyên đan ( Trung ) Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng

- Ngũ Sắc Thần Đan 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần

- Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp

- Thái Cực Thần Đơn +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h)


FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu