SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin nhân vật

Trang chủ> Gói hổ trợ

Thông tin Gói hổ trợ khi tạo nhân vật
Túi lì xì

- Mèo tài phú (SL.10) Exp +20% , rớt đồ 20%, HP 100 trong 2H

- Yêu hoa mã võ hải sãn CL 30, CLVC 3%, PT 30, hấp hồn 5% EXP 5%. 24h sử dụng

- Bồi nguyên đan ( Trung ) Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng

- Ngũ Sắc Thần Đan 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần

- Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp

- Thái Cực Thần Đơn +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h)


FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu