Thông tin:TRANG CHỦ / Hướng Dẫn
Hệ thống Bí Tịch TIME

Giới thiệu tính năng Bí Tịch

[​IMG]

🎯Nói về hệ thống Bích Tịch

- Là hệ thống sách đặt biệt tăng chỉ số thêm cho nhân vật khi sở hữu nó, bao gồm có đến 10~20 loại khác nhau, mõi nhân vật học tối đã được 6 sách bí tịch cùng loại hoặc khác loại điều được.

🔰Hướng dẫn:

  • - Trong quá trình tu luyện nhặt được [Địa Hỏa - Long Châu] Click chuột phải để mở ra viên Hỏa Long Châu.
  • - Khi có [Hỏa Long Châu] để tu luyện được bí tịch bạn cần phải kéo Hóa Long Châu xuống 1 trong 6 ô tại vị trí ô Ngưng Thần Châu để tu luyên đến mức 100%.
  • -[Hỏa Long Châu] khi tu luyện đủ 100% sẽ ra ngẫu nhiên 1 bí tịch trong 20 loại khác nhau, tăng chỉ số khác nhau cho nhân vật.
  • -[Bí Tịch] học được tối đa là 6 loại cùng chỉ số hoặc khác chỉ số, phụ thuộc vào cách bạn tụ chọn sao cho nhân vật mình phù hộp.
  • -[Bí Tịch] khi học được mà kéo lên túi sẽ không thể kéo xuống sủ dụng lại được.
  • -[Hỏa Long Châu] có thể kéo xuống vị trí bí tịch đã học để thay thể học lại ngẫu nhiên loại khác.
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT