Thông tin:TRANG CHỦ / Công Thành
Thông tin Hệ Thống Công Thành Chiến TIME
Chiến trường "Thiên Mã Cung" (Công Thành Chiến)

Đội Chiến Thần VS Đội Vệ Thần

1620439007968.png

Thời gian

21 giờ thứ 3 thứ 5 hàng tuần

Điều kiện tham gia
Mô hình chiến đấu : Đây là chiến trường Bang Hội, không phải chiến trường cá nhân.
- Nhân vật cần thuộc Bang Hội bất kỳ
- Không ràng buộc cấp độ Bang Hội và số lượng thành viên tham gia của mỗi Bang Hội
Đăng ký tham gia :
- Chỉ có Bang chủ của Bang Hội mới có thể đăng ký Công Thành chiến tại NPC Thương Nhân ở bản đồ Thị Trường Tiền Bạc
- Chỉ có thành viên của Bang Hội điểm danh tại bản đồ Thị Trường Tiền Bạc đúng giờ mới có thể được mời tham gia
Thời gian tham chiến :
- Chiến trường mở định kỳ duy nhất 1 trận chiến mỗi tuần để tìm ra Chủ Thành của Tuần.


Đội hình tham gia
Đội Chiến Thần :
- Nhận biết bằng hiệu ứng tham gia chiến trường

1620438669773.png

- Khi Chiến trường bắt đầu, tất cả Bang Hội tham gia tiến hành phá Thành để tiếp cận Hỏa Long Tượng Thiên Mã (linh hồn trấn giữ Thiên Mã Cung).
- Bang Hội phá hủy Hỏa Long Tượng Thiên Mã (Hỏa Long Ma) sẽ chiếm giữ Thiên Mã Cung (hiện thời) và trở thành Đội Vệ Thần. Nếu Bang Hội chiếm Thành có Liên minh thì Liên minh của nó đồng thời thuộc Liên Minh Vệ Thần hiện thời.
- Thiên Mã Cung lúc này là Thành trì của Đội Vệ Thần (Bang Hội và Liên Minh đang chiếm giữ Thiên Mã Cung), Hỏa Long Ma sẽ bảo hộ cho Đội Vệ Thần.
- Các Bang Hội và Liên minh không thuộc Đội Vệ Thần sẽ dịch chuyển tự động khỏi Thành để tiếp tục vai trò Đội Chiến Thần, cần phá Thành làn nữa để tiếp cận và phá hủy Hỏa Long Ma.
- Đội Chiến Thần (hiện thời) khi chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung sẽ trở thành Đội Vệ Thần (mới) và Đội Vệ Thần (trước đó) sẽ trở lại là Đội Chiến Thần (hiện thời).

Đội Vệ Thần :
- Nhận biết bằng hiệu ứng tham gia chiến trường

1620438685300.png

- Khi chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung và trở thành Đội Vệ Thần, Bang Hội và Liên Minh của nó cần tiếp tục bảo hộ Thiên Mã Cung và Hỏa Long Ma cho đến khi chiến trường kết thúc.
- Khi Thành thất thủ và Hỏa Long Tượng Thiên Mã bị phá hủy, Đội Vệ Thần mất vai trò bảo hộ và sẽ trở lại là Đội Chiến Thần.


⚔️ Quy tắc thi đấu ⚔️
Hiệu lệnh thi đấu :
- Sau khi vào bản đồ Công Thành Chiến, hệ thống sẽ đếm ngược 5 phút để khởi tạo thông tin chiến trường phù hợp.
(Ví dụ : khi số nhân vật tham gia càng đông, sinh lực Cổng ThànhHỏa Long Ma càng cao)
- Chiến trường sẽ chính thức bắt đầu khi xuất hiện thông báo Công Thành Chiến bắt đầu

1620436477893.png


Quy tắc thi đấu :
Không có Bang Hội chiếm đóng Thiên Mã Cung :
- Trong 30 phút đầu tiên, Đội Chiến Thần cần phá Thành và phá hủy Hỏa Long Ma.
- Nếu không có Bang Hội (và Liên Minh nếu có) chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung thì chiến trường sẽ kết thúc tại phút 30.
- Thiên Mã Cung sẽ không có Bang Hội nào tiếp quản và đặc quyền dịch chuyển vào bản đồ ưu đãi sẽ không được trao đi.
Có Bang Hội chiếm đóng Thiên Mã Cung :
- Trong 30 phút đầu tiên, Đội Chiến Thần cần phá Thành và phá hủy Hỏa Long Ma.
- Bang Hội (và Liên Minh nếu có) chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung của Đội Chiến Thần sẽ đảm nhận vai trò bảo hộ Thiên Mã Cung, gọi là Đội Vệ Thần.
- Trong 10 phút tiếp theo, Đội Vệ Thần cần bảo hộ thành công Hỏa Long Ma. Nếu bảo hộ thành công, Chiến trường sẽ kết thúc tại phút thứ 10.
- Đội Vệ Thần chính thức trở thành người chiếm lĩnh và tiếp quản Thiên Mã Cung, nhận hữu đặc quyền tiến vào nhận thưởng tại bản đồ ưu đãi.
Khi Bang Hội chiếm đóng thay đổi trong cùng cuộc chiến :
- Trong 30 phút đầu tiên, Đội Chiến Thần cần phá Thành và phá hủy Hỏa Long Ma.
- Bang Hội (và Liên Minh nếu có) chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung của Đội Chiến Thần sẽ đảm nhận vai trò bảo hộ Thiên Mã Cung, gọi là Đội Vệ Thần.
- Trong 10 phút tiếp theo, Đội Vệ Thần cần bảo hộ thành công Hỏa Long Ma.
- Nếu thất thủ, Đội Vệ Thần hiện thời sẽ mất vai trò bảo hộ và trở lại là Đội Chiến Thần. Bang Hội (và Liên Minh nếu có) chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung của Đội Chiến Thần sẽ đảm nhận vai trò bảo hộ Thiên Mã Cung, gọi là Đội Vệ Thần (mới).
- Trận chiến tiếp tục diễn ra từ thời điểm Đội Vệ Thần mới được hình thành.
- Trong 10 phút tiếp theo, Đội Vệ Thần này cần bảo hộ thành công Thiên Mã Cung và Hỏa Long Ma.
- Nếu Đội Vệ Thần mới tiếp tục thất thủ, và hình thành Đội Vệ Thần khác, chiến trường vẫn tiếp tục diễn ra.
- Từ thời điểm Đội Vệ Thần mới được thành lập, nếu trong 10 phút tiếp theo, Đội Vệ Thần bảo hộ thành công Thiên Mã Cung và Hỏa Long Ma sẽ trở thành người tiếp quản Thiên Mã Cung, đồng thời chiến trường sẽ kết thúc.
- Nếu Bang Hội (và Liên Minh bảo hộ nếu có) liên tục thay đổi trong mỗi 10 phút sau khi hình thành Đội Vệ Thần mới, chiến trường sẽ tiếp diễn liên tục.
- Sau 120 phút từ khi bắt đầu, chiến trường sẽ kết thúc. Bang Hội (và Liên Minh bảo hộ nếu có) đang chiếm đóng Thiên Mã Cung và Hỏa Long Ma hiện thời (Đội Vệ Thần hiện thời) trở thành người chiếm lĩnh và tiếp quản Thiên Mã Cung. Đặc quyền tiến vào bản đồ ưu đãi sẽ trao cho Bang Hội đó.
1620460118211.png
⚔️ Vật phẩm hỗ trợ ⚔️

- Vật phẩm sử dụng trong Công Thành Chiến được cung cấp bởi các NPC và được mua bằng tiền đồng
1620459313780.png
- Sử dụng túi tiền
1620459376145.png
được bán tại cửa hàng để nhận được 500 tiền đồng
1620459313780.png
-
1620459407961.png
Bom phá thành (thú cấp): Dùng để phá cổng thành, gây ra 100,000 sát thương. Thời gian hồi 4 giây​
-
1620459427531.png
Bom phá thành (cao cấp): Dùng để phá cổng thành, gây ra 200,000 sát thương. Thời gian hồi 4 giây​
-
1620459433021.png
Bom phá thành (siêu cấp): Dùng để phá cổng thành, gây ra 400,000 sát thương. Thời gian hồi 4 giây​
-
1620459516141.png
Thông cáo hộ tống: Nhân vật sử dụng sẽ được chỉ định là người bảo hộ, đội trưởng. Đứng quanh nhân vật này sẽ nhận được hiệu quả kháng sát thương (Thời gian 1 phút / Thời gian hồi 2 phút)​
-
1620459521100.png
Ẩn thân: Nhân vật sử dụng có thật pháp làm cho kẻ địch không thể nhìn thấy. Nếu bị đèn lồng soi rọi thì thật pháp sẽ bị giải trừ (Thời gian 30 giây / Thời gian hồi 45 giây)​
-
1620459526124.png
Đèn lồng: Cho phép nhìn thấy các đối thủ đang ẩn thân. Giải trừ toàn bộ kẻ địch ẩn thân xung quanh, trừ đồng minh. (Thời gian hồi 10 giây)​
-
1620459531667.png
Bom công phá: Dùng để gây sát thương lên cổng thành và Hỏa Long. Chỉ đội trưởng mới có thể sử dụng lên Hỏa Long (Thời gian hồi 4 giây)​
-
1620459539927.png
Trùng tạo pháp đài: Dùng để tu sửa cổng thành và Hỏa Long. Chỉ đội trưởng mới có thể sử dụng lên Hỏa Long (Thời gian hồi 8 giây)​
-
1620459573561.png
Nghịch lưu biến vị: Hoán đổi vị trí đối thủ. Không thể sử dụng cho các đội trưởng (Thời gian hồi 30 giây)​
-
1620459567944.png
Chí tôn thành tựu: Hiệu ứng tương đồng cấp võ huân bậc 8. Kết thúc chiến trường thì hiệu ứng sẽ mất (Thời gian 120 phút. Nếu đang có hiệu ứng võ huân bậc 8 thì không thể sử dụng)​
- Vật phẩm Công Thành Chiến (CTC) chỉ sử dụng trong CTC và chấm dứt hiệu ứng theo thời hạn hoặc khi ra khỏi bản đồ Công Thành Chiến.​
- Ngoài ra hạn chế các loại độc dược Nam Lâm và vật phẩm trói buộc : Đóng Băng.⚔️ Phần thưởng ⚔️
- Bang Hội (Chiến Thắng) mõi thành viên +5000 võ huân và giứ thành đánh Boss, Bang Hội (Thất Bại) mõi thành viên được +2000 võ huân lần sau lại có cơ hội làm lại: Thiên Mã Soái Chủ chi khí.

- Bang Hội (và Liên Minh nếu có) chiếm lĩnh thành công và tiếp quản Thiên Mã Cung sẽ được kéo dài hiệu ứng Đội Vệ Thần : Thiên Mã Soái Chủ chi khí.

- Bang Hội (và Liên Minh nếu có) sở hữu hiệu ứng này được xem là Chủ Thành và có đặc quyền tiến vào khu vực chiếm đóng nhận ưu đãi trong vòng 2 ngày.
1620438915487.png
- Đến gặp NPC Chiến Thành Tiếp Đón Thành TrìHuyền Bột Phái để di chuyển đến bản đồ ưu đãi : Lãnh thổ mà Liên minh đã chiếm đóng.

♦ Khi luyện cấp tại bản đồ ưu đãi sẽ nhận được ưu đãi đánh boss hằng ngày.
♦ Cơ hội săn được vật phẩm giá trị, trang sức ... tại lãnh thổ này.
1620945616206.png

Lưu ý chung
- Hiệu ứng Thành chủ duy trì đến khi đổi Thành chủ mới, toàn bộ thành viên của Bang Hội (thuộc Liên minh nếu có) đồng thời mất quyền tiến vào bản đồ chiếm đóng nhận ưu đãi.
- Các thành viên cùng Đội Chiến Thần hoặc Đội Vệ Thần hoặc cùng phe Đồng minh vẫn có thể kích sát lẫn nhau ở chế độ kích sát đặc biệt mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, vì vậy hãy lưu ý khi sử dụng võ công nhiều mục tiêu trong chiến trường nhé.
- Khi vừa phá hủy Cổng Thành, Hỏa Long Ma hoặc vừa dịch chuyển, hồi sinh ... tránh tương tác ngay lập tức để không rơi vào hạn chế trùng lặp ngoài ý muốn.
- Đội Chiến Thần nên phá hủy Cổng Thành hoặc Hỏa Long Ma trong thời gian nhanh nhất có thể, tránh bị ảnh hưởng bởi các sự cố kết nối khi kéo dài thời gian chiến trường hoặc chiếm đóng khi sắp kết thúc chiến trường.
 
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT