Thông tin:TRANG CHỦ / ĐỒ THẦN
Thông tin Hệ Thống ĐỒ THẦN TIME
Trang Bị Thứ 3"Thiên Phú" (Đồ Thần)

Thiên Phú VS Đồ Thần

trang-bi-do-than.png

[Đá Tôn Sùng] Mua tại của hàng Point

[Đá Tôn Sùng]
1008002121.gif => 1000001390.gif
Hướng dẫn Khai Thác
- Nhân vật cần có vật phẩm Đá Tôn Sùng
- Kéo Đá Tôn Sùng vào Trang Bị đồ thần để khai thác điềm tiềm năng
Cấp Độ Thiên Phú :
- Cấp Độ Thiên Phú khai thác sẽ tăng dần [Thiên Phú N1]~[Thiên Phú N2]~[Thiên Phú N3]~[Thiên Phú N4]
- Ở mỗi mốc Thiên Phú chỉ số tiềm năng sẽ ra ngẫu nhiên và có thể lên Thiên Thú cao hơn 1 bậc
Thiên Phú Đồ Thần :
- Trang bị Thiên Phú Đồ Thần là trang bị thứ 3 cá nhân của nhân vật giúp tăng chỉ số cá nhân.
FULL SET [Thiên Phú N1] Nhận Được :
- Thuộc Tính Chờ Kích hoạt + 100 Công kích chiến đấu, + 100 Phòng Thủ Chiến đấu.
>FULL SET [Thiên Phú N2] Nhận Được :
- Thuộc Tính Chờ Kích hoạt + 100 Công kích chiến đấu, + 100 Phòng Thủ Chiến đấu, + Tất Cả Khí Công +1.
>FULL SET [Thiên Phú N3] Nhận Được :
- Thuộc Tính Chờ Kích hoạt + 100 Công kích chiến đấu, + 100 Phòng Thủ Chiến đấu, + Tất Cả Khí Công +2.
>FULL SET [Thiên Phú N4] Nhận Được :
- Thuộc Tính Chờ Kích hoạt + 100 Công kích chiến đấu, + 100 Phòng Thủ Chiến đấu, + Tất Cả Khí Công +3.

THAM GIA PHÓ BẢN NÂNG CẤP

pho_ban-hoa_long.png
Phó Bản Địa Hỏa Long
- Khi nhân vật tham gia phó bản sẽ yếu cầu có 100,000,000 Gold
- Nhân vật có 60 giây chờ sảnh và 5 phút chiến đấu với các loại rồng.
- Nhân vật giết chết [Rồng Hỏa Long] sẽ có tỷ lệ rớt hộp đồ thần ngẫu nhiên 2~5 hộp.
Hướng Dẫn Nâng Cấp
- Đến gặp NPC [Thiên Phú nâng cấp Đồ Thần] để nâng cấp
- Yêu cầu 2 Món Thiên Phú Đồ Thần cùng giai đoạn và 1 bùa Thần Long tăng may mắn.
- Nhân nâng thành công Thiên Phú N1 sẽ lên lên Thiên Phú N2, thất bại mất nguyên liệu.
- Cấp Độ Thiên Phú khai thác sẽ tăng dần [Thiên Phú N1]~[Thiên Phú N2]~[Thiên Phú N3]~[Thiên Phú N4]
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT