Thông tin:TRANG CHỦ / Đồng Tiền
Thông tin Hệ Thống Quy Đổi ĐỒNG TIỀNTIME
Đồng Tiền [VÀNG] [BẠC] [ĐỒNG]

Các loại Đồng Tiền có thểm thu thập được từ tham gia các sự kiện Thế Lực Chiến, Công Thành Chiến, Event, Trong quá trình luyện cấp
Tiền Đồng có chủ lực để các nhân vật cày cuốc để mua các vật phẩm thiết yếu và tăng EXP.


ĐƠN VỊ TIỀN TỆ CHUYÊN DỤNG

Đồng tiền chính thức do Hiệp Hội Thương nhân lớn nhất của Hào Hiệp Cốc công nhận - lưu hành và sử dụng. Bao gồm : 

 • Tiền Vàng (còn gọi là Đồng Vàng)
 • Tiền Bạc (còn gọi là Đồng Bạc) có thể đổi qua Cash tương ứng để mua vật phẩm webshop
 • Tiền Đồng (còn gọi là Tiền Đồng) có thể đổi qua Coin tương ứng để mua vật phẩm
Hình Tên gọi Mô tả
Hộp Tiền Bạc

Hộp chứa 5 Đồng Bạc do Hào Hiệp Cốc phát hành

Hộp Tiền Bạc có thể mua sắm từ DzoShop

Đồng Tiền Vàng
 • 1 Đồng Vàng có giá trị tương đương với 50 Đồng Bạc
Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng
Đồng Tiền Bạc
 • 1 Đồng Bạc có giá trị tương đương với 50 Tiền Đồng
Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng
Tiền Đồng

Có thể dùng Tiền Đồng mua sắm các mặt hàng phù hợp

Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở  hữu mới có thể sử dụng

 
CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

Tất cả vật phẩm được mua sắm bằng Tiền đồng, nên cần chuyển đổi Tiền Vàng và Tiền Bạc sang Tiền Đồng và sử dụng để mua sắm


Chuyển đổi Tiền đồng tại THƯỢNG QUAN THIÊN (Huyền Bột Phái)

 • Chuyển đổi Tiền Vàng sang Tiền Bạc
 • Chuyển đổi Tiền Bạc sang Tiền Đồng

Các Tiền đồng Quy đổi ra có thể dùng mua sắm tại NPC [THƯỢNG QUAN THIÊN]


 

CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT