Thông tin:TRANG CHỦ / Hướng Dẫn
Thông tin Hệ Thống Trùng Sinh TIME
Lệnh Level yêu cầu Gold yêu cầu Võ Huân yêu cầu ATK DEF HP MP Tiềm Năng
!trungsinh 145 -2,000,000,000 -0 +200 +200 +500 +500 +200
!trungsinh 150 -3,000,000,000 -0 +300 +300 +1000 +1000 +300
!trungsinh 155 -4,000,000,000 -100,000 +400 +400 +1500 +1500 +400
!trungsinh 160 -5,000,000,000 -150,000 +500 +500 +2000 +2000 +500
!trungsinh 165 -6,000,000,000 -200,000 +600 +600 +2500 +2500 +600
!trungsinh 170 -7,000,000,000 -250,000 +700 +700 +3000 +3000 +700
!trungsinh 175 -8,000,000,000 -300,000 +800 +800 +4000 +4000 +800
Cách cộng điểm tiềm năng
  !sucmanh Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !sucmanh 100
  !gancot Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !gancot 100
  !thanphap Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !thanphap 100
  !noicong Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !noicong 100
  !linhhoat Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !linhhoat 100
  !taydiem Hồi phục toàn bộ điểm tiềm năng về lúc chưa cộng phí 500,000,000 Gold
  !info để xem thông tin điểm tiềm năng và thông tin cơ bản nhân vật.
  - Ví dụ như bạn + điểm thế này !sucmanh 100 là bạn cộng vào điểm tấn công cơ bản của nhân vật !gancot là phòng thủ
  - Chi số + của mõi char khi vào sẽ khác nhau do hệ thống tính toán cho căn bằng các char.
  - Có thắc mắc gì không hiểu có thể inbox fanpage bên mình sẽ hỗ trợ trả lời...
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT