Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Cầm Sư TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Cầm sư Mô tả Yêu cầu
1 Công phá cầm âm Tăng sức tấn công tối đa (vũ khí) Cơ bản LV.1
2 Vũ khúc phiêu phiêu Tăng chỉ số sinh mệnh 16HP 1 Khí công Cơ bản LV.1
3 Dương khúc Tăng chỉ số nâng lượng 16MP 1 khí công Cơ bản LV.1
4 Phong tóa cầm thanh Tăng phòng ngự và ULPT ( 5 PT ULPT 1 KC) Cơ bản LV.1
5 Sát âm điệu khúc Tăng công lực võ công ( 0.05% 1 kc) Cơ bản LV.1
6 Tâm khúc hòa minh Tăng thời gian tồn tại và giảm tiêu hao nâng lượng Thăng chức lần 1
7 Khi trầm đan điền (Cầm sư) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Cầm thanh quán nghuyệt Khi vào trang thái Dị âm, siêu âm, Hạ âm thì tăng chỉ số tấn công và phòng thủ Thăng chức lần 2
9 Nhất âm xuất kích Khi tấn công có tỷ lệ xuật hiệu ứng âm thanh (0.2%kc) Thăng chức lần 3
10 Kích lực công thanh Khi tấn công có tỷ lện tăng 200% sát thương Thăng chức lần 4
11 Sát tâm cầm khúc Tăng tỷ lệ xuất hiện và hiệu quả các hiệu ứng lo âu và tuyệt vọng Thăng chức 4 LV 90
12 Sát mệnh cầm thanh Tăng tỷ lệ xuất hiện và hiệu quả các hiệu ứng Nội thương và suy sụp Thăng chức lần 5
13 Linh thần hộ tâm Tăng tỷ lệ xuất hiện và sát thương kích lực công thanh Thăng thiên 1
14 Tiêu cầm tâm pháp Có tỷ lệ phản hồi lại sát thương đã nhận Thăng thiên 2
15 Cửu khúc hàng ma Khi vào trang thái Siêu âm, Hạ âm thì tăng sát thương cộng thêm Thăng thiên 3
16 Huyền tơ chấn mạch Tăng thì gian tồn tại của cao cốt trị liệu (buff câm sư 14x) Thăng thiên 4
17 Hồng nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Bá Lức âm công (Cầm sư) Có sát xuất tăng 20% sát thương Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT