SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin khí công đao

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào
Hình Tên Khí công đao Mô tả Yêu cầu
Lục phách hoàn sơn Tăng sức sát thương thấp nhất Cơ bản LV.1
Nhiếp hồn nhất kích Tăng chỉ số chính xác cơ bản Cơ bản LV.1
Liên hoàn phi vũ Tăng khả năng xuật hiện chiêu liên hoàn Cơ bản LV.1
Kim cang bất quái Tăng phòng ngự và sinh mệnh cơ bản Cơ bản LV.1
Cuồng phong vạn phá Tăng thời gian giận dữ Cơ bản LV.1
Bá khí phá giáp Khi phát động giảm 20% giáp của đối phương Thăng chức lần 1
Khi trầm đan điền (Đao) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
Chân vũ tuyệt kích Khi tấn công bằng kỹ nâng có khả nâng tăng sát thương Thăng chức lần 2
Tữ lưỡng thiên kim Có tỷ lện phản lại sát thưởng đã nhận Thăng chức lần 3
Ám ảnh sát kích Khi phát động sát thương gây thêm 20% Thăng chức lần 4
Mãnh long sát trận Khi phát động sát thương gây thêm 30% Thăng chức 4 LV 90
Hoàng phong nhất đao Lực công kích clvc có khả nâng tăng phạm vi (quái) Thăng chức lần 5
Thiết huyết phùng linh Khi tấn công quái, xác xuất tăng 10% phòng thủ 30% clvc trong 10s Thăng thiên 1
Hồi quy phản nộ Khi phát động có khả nâng phản dame x2 đã nhận Thăng thiên 2
Hoả long chi hỏa Tăng sát thương của Mãnh long sát trận Thăng thiên 3
Thanh xà xuất động Khi tấn công có khả nấng làm đổi thủ câm lặng trong 3s Thăng thiên 4
Hồng nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
Trí tàn Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
Khí công 150 (Đao) Tăng tỷ lệ xuất hiện mãnh long sát trận và khi công toàn phong nhất đao Thăng thiên 5

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu