Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Đao Khách TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công đao Mô tả Yêu cầu
1 Lục phách hoàn sơn Tăng sức sát thương thấp nhất Cơ bản LV.1
2 Nhiếp hồn nhất kích Tăng chỉ số chính xác cơ bản Cơ bản LV.1
3 Liên hoàn phi vũ Tăng khả năng xuật hiện chiêu liên hoàn Cơ bản LV.1
4 Kim cang bất quái Tăng phòng ngự và sinh mệnh cơ bản Cơ bản LV.1
5 Cuồng phong vạn phá Tăng thời gian giận dữ Cơ bản LV.1
6 Bá khí phá giáp Khi phát động giảm 20% giáp của đối phương Thăng chức lần 1
7 Khi trầm đan điền (Đao) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Chân vũ tuyệt kích Khi tấn công bằng kỹ nâng có khả nâng tăng sát thương Thăng chức lần 2
9 Tữ lưỡng thiên kim Có tỷ lện phản lại sát thưởng đã nhận Thăng chức lần 3
10 Ám ảnh sát kích Khi phát động sát thương gây thêm 20% Thăng chức lần 4
11 Mãnh long sát trận Khi phát động sát thương gây thêm 30% Thăng chức 4 LV 90
12 Hoàng phong nhất đao Lực công kích clvc có khả nâng tăng phạm vi (quái) Thăng chức lần 5
13 Thiết huyết phùng linh Khi tấn công quái, xác xuất tăng 10% phòng thủ 30% clvc trong 10s Thăng thiên 1
14 Hồi quy phản nộ Khi phát động có khả nâng phản dame x2 đã nhận Thăng thiên 2
15 Hoả long chi hỏa Tăng sát thương của Mãnh long sát trận Thăng thiên 3
16 Thanh xà xuất động Khi tấn công có khả nấng làm đổi thủ câm lặng trong 3s Thăng thiên 4
17 Hồng nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Hỏa Long Pháp Chiếu (Đao) Tăng tỷ lệ xuất hiện hỏa long sát trận và khi công toàn phong nhất đao Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT