Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Đam Hoa Liên TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công DHL Mô tả Yêu cầu
1 Trường hồng quán nhật Tăng sức tấn công tối đa Cơ bản LV.1
2 Bách biến thần hành Tăng khả nâng né tránh (dame tay) Cơ bản LV.1
3 Liên hoàn phi vũ Tăng khả năng xuật hiện chiêu liên hoàn Cơ bản LV.1
4 Tu nhân đại pháp Tăng thời gian defbuff của hấp tinh đại pháp Cơ bản LV.1
5 Cuồng phong vạn phá Tăng thời gian giận dữ Cơ bản LV.1
6 Hộ thân canh khí Khi phát động giảm 50% sát thương nhận vào Thăng chức lần 1
7 Khi trầm đan điền (DHL) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Di hoa tiếc mọc Có khả nâng chuyển 50% sát thương thành hồi máu có bản thân Thăng chức lần 2
9 Nhu khác cương Kha nâng xuất hiện thấp tinh đại pháp Thăng chức lần 3
10 Hồi liễu thân pháp Có khả năng né tráng đòng kỹ năng và tăng clvc 0.06% 1kc Thăng chức lần 4
11 Kiếm khí xung thiên Khi tấn công quái có sát xuất tăng phẫn nộ Thăng chức 4 LV 90
12 Xuân quán nhất nộ Khi tấn công có tỷ lệ + 2% phẫn nộ Thăng chức lần 5
13 Bá vương hủy diện giáp Khi xuất hiện giảm sát thương nhận vào Thăng thiên 1
14 Thiên kiếm phi toái Khi sử dụng võ công TT + 5 lên, khi mục tiêu né đòn thì đoàn đánh tiếp theo sẽ tăng sát thương Thăng thiên 2
15 Hữu huyết tồn sinh Có tỷ lệ sống sót 10 máu Thăng thiên 3
16 Hồng mình biên da Trong phạm vi nhất định giảm 15% máu của đối phương Thăng thiên 4
17 Trường hồng quán thiên Khi xuất hiện 3s thành viên trong nhóm nhận 100 dame 100 deff 1000HP MP Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Đông Linh Diễn Thuật(DHL) Tăng tỷ lệ xuất hiện Uy lực bá vương hũy diện giáp! Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT