Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Mai Liễu Chân TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công diệu yến Mô tả Yêu cầu
1 khi công 1 Diệu yến Tăng lượng hấp thủ của lá chắn khi bị tấn công Cơ bản LV.1
2 khi công 2 Diệu yến Tăng lương hồi phục lá chắn mõi giây Cơ bản LV.1
3 khi công 3 Diệu yến Tăng thời gian phẩn nộ Cơ bản LV.1
4 khi công 4 Diệu yến Tăng chính xác phạm vi tấn công và võ công Cơ bản LV.1
5 khi công 5 Diệu yến Tăng sát suất xuất hiện đòn đánh chí mạng Thăng chức lần 1
6 khi công 6 Diệu yến Tăng công lực võ công của vũ khí Thăng chức lần 2
7 Khi trầm đan điền (Diệu yến) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 khi công 8 Diệu yến Khi bị tấn công có khả nâng hồi phục lá chắng ( dưới 50%) Thăng chức lần 3
9 khi công 9 Diệu yến Khi PK có khả nâng ???? 10% ???? 5% giận giữ Thăng chức lần 4
10 khi công 10 Diệu yến Lập tức hồi phục 50% thân cường lực Thăng chức 4
11 khi công 11 Diệu yến Khi tấn công có xác suất tăng thêm 40% giận giữ Thăng chức lần 5
12 khi công 11 Diệu yến Khi máu dưới 50% có khả nâng hút 50% sức sống của đối phương Thăng chức lần 5
12 khi công TT1 Diệu yến Khi xuất hiện có xác suất xuất hiện 40% sát thương gây ra Thăng thiên 1
13 khi công TT2 Diệu yến Tăng xác suất gây sát thương dựa trên 20% máu của đối phương Thăng thiên 2
14 khi công TT3 Diệu yến Tăng sát thương gây ra cộng dồn gấp 5 lần Thăng thiên 3
15 Liệt nhật diêm diêm Khi xuất hiện loại bỏ thuộc tính trang bị đối phương 3s Thăng thiên 4
16 Mãnh nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
17 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
18 Đại Môn Cương Khí (Diệu yến) Tăng chỉ số phòng thủ quái. Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT