Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Đại Phu TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công Đại phu Mô tả Yêu cầu
1 Vận khí hành tâm Tăng lương nâng lượng hồi phúc khi sử dụng sâm Cơ bản LV.1
2 Thái cực tâm pháp Giảm nâng lương tiêu hao khi sữ dụng kỹ nâng Cơ bản LV.1
3 Thể huyết bội tăng Tăng Lương máu tối đa của nhân vật 1% 1 khí công Cơ bản LV.1
4 Tẩn tỷ dịch cân Tăng nâng lương tối đã của bản thân 1% 1 khí công Cơ bản LV.1
5 Hồi phục liệu thương Tăng lượng màu trị liệu khi hồi phục Cơ bản LV.1
6 Trường công kích lực Tăng công lực võ công 2% 1 khí công Thăng chức lần 1
7 Khi trầm đan điền (Đại phu) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Thần nông tiên thuật Khi chế thuốc thì tăng tỷ lệ thành công Thăng chức lần 2
9 Hấp tinh đại pháp Tăng thời gian tồn tại của kỹ nâng hỗ trợ Thăng chức lần 3
10 Hoàn vũ vạn hoa Buff HP có tỷ lệ tăng 5% phẫn nộ cho nhóm( 0.5% phòng thủ 1 khí công Thăng chức lần 4
11 Bách sự như ý Khi xuất hiện tăng thêm điểm khí công cho hoàn vũ vạn hoa (0.1% phòng thủ) Thăng chức 4 LV 90
12 Cửu thiên chân khí Tăng hiệu ứng của các kỹ nâng hổ trợ (0.01% 1 khí công) Thăng chức lần 5
13 Tu thân đại pháp Tăng thêm chỉ số ULPT cho bản thâm ( 0.05% 1 khí công) Thăng thiên 1
14 Chân ý nguyên thương Khi sử dụng kỹ nâng hồi máu có tỷ lệ x2 máu hồi phục Thăng thiên 2
15 Tập ý sinh công Tăng tỷ lệ xuất hiện của bách sự như ý, khi xuất hiện thì sát thương tăng 60% Thăng thiên 3
16 Vong mai thiên hoa Tăng lương thời gian của vông ma chi pháp( buff hổ trợ dp 14x) Thăng thiên 4
17 Mãnh nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Hấp Thể Liệu Thương (Đại phu) Có sát xuất Né 100% đòn tấn công, và đánh thường Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT