Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Hào Bảo Quân TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công HBQ Mô tả Yêu cầu
1 Lục phách hoàn sơn Tăng sức sát thương thấp nhất Cơ bản LV.1
2 Nhiếp hồn nhất kích Tăng chỉ số chính xác cơ bản Cơ bản LV.1
3 Thiên mã quang huyết Có tỷ lệ Tăng sát thương của kỹ nâng, lần 1 40% lần 2 60% Cơ bản LV.1
4 Tất sát nhất kích Tăng tỷ lệ xuất hiện đòng chí mạng Cơ bản LV.1
5 Cuồng phong vạn phá Tăng thời gian trạng thái phẫn nộ Cơ bản LV.1
6 Thiên ma thoát cốt Khi bị tấn công giảm sát thương nhận vào tỷ lệ xuất hiện theo điểm khí công Thăng chức lần 1
7 Khi trầm đan điền (HBQ) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Bá khí phá giáp Khi phát động giảm 20% giáp mục tiêu Thăng chức lần 2
9 Chân vũ tuyệt kích Khi tấn công bằng kỷ nâng có khả nâng tăng sát thương Thăng chức lần 3
10 Hỏa long tất biến Tăng thời gian tồn tại của kỷ nâng Địa ngục hỏa long Thăng chức lần 4
11 Toàn phong nhất đao Tăng số lượng mục tiêu của kỹ nâng ( quái) Thăng chức LV 90
12 Ám ảnh nhất kích Khi phát động tăng thêm 20% sát thương gây ra Thăng chức 5
13 Thanh vân hồi phong Khi tấn công có tỷ lệ hấp thụ 25% sát thương cho đòn đánh tiếp theo Thăng thiên 1
14 Nhất đao phá thiên Khi thiên mã quang huyết xuất hiện lần 2 tiếp thì có tỷ lệ xuất hiện Thanh vân hồi phong, ám ảnh nhất kích cùng lúc Thăng thiên 2
15 Toàn năng Giảm thời gian chờ của các kỹ nâng chờ lâu Thăng thiên 3
16 Hồng mình biên da Trong phạm vi nhất định giảm 15% máu của đối phương Thăng thiên 4
17 T. hồng quán thiên Khi xuất hiện 3s thành viên trong nhóm nhận 100 dame 100 deff 1000HP MP Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Thiên Mã Đề Huyết (HBQ) Hỗ Trợ Tăng sát thương tối đã của Thiên mã quang huyết Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT