Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Kiếm Khách TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công Kiếm Mô tả Yêu cầu
1 Trường hồng quán nhật Tăng sức tấn công tối đa Cơ bản LV.1
2 Bách biến thần hành Tăng khả nâng né tránh (dame tay) Cơ bản LV.1
3 Liên hoàn phi vũ Tăng khả năng xuật hiện chiêu liên hoàn Cơ bản LV.1
4 Nhất kiếm phá thiên Khi xuất hiện liên hoàng phi vũ tăng sát thương Cơ bản LV.1
5 Cuồng phong vạn phá Tăng thời gian giận dữ Cơ bản LV.1
6 Di hoa tiếc mọc Có khả nâng chuyển 50% sát thương thành hồi máu có bản thân Thăng chức lần 1
7 Khi trầm đan điền (Kiếm) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Kiếm khí xung thiên Khi tấn công quái có sát xuất tăng phẫn nộ Thăng chức lần 2
9 Hồi liễu thân pháp Có khả năng né tráng đòng kỹ năng và tăng clvc 0.06% 1kc Thăng chức lần 3
10 Nhất kiếm nhất thể Khi phát động giảm 50% giáp của đối phương Thăng chức lần 4
11 Hổn nguyên kiếm pháp Khi tấn công quái có tỷ lệ xuất hiện nhất kiếm nhất và % xuyên giáp Thăng chức 4 LV 90
12 Xuân quán nhất nộ Khi tấn công có tỷ lện + 2% phẫn nộ Thăng chức lần 5
13 Hộ thân canh khí Khi phát động giảm 50% sát thương nhận vào Thăng thiên 1
14 Thiên kiếm phi toái Khi sử dụng võ công TT + 5 lên, khi mục tiêu né đòn thì đoàn đánh tiếp theo sẽ tăng sát thương Thăng thiên 2
15 Hữu huyết tồn sinh Có tỷ lệ sống sót 10 máu Thăng thiên 3
16 Thanh xà xuất động Khi tấn công có khả nấng làm đổi thủ câm lặng trong 3s Thăng thiên 4
17 Hồng nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Chính Danh Phù Chiếu (Kiếm) Khi kích phát động tăng công kích võ công Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT