Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Thích Khách TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công Ninja Mô tả Yêu cầu
1 Kích nộ phẫn kế Tăng lương nộ nhận được, tăng Công kích tối thiểu Cơ bản LV.1
2 Tâm hoa tụ định Tăng Khả năng né tránh kỹ nâng + đánh thường 10% cơ bản 1% 1 khí công Cơ bản LV.1
3 Liên hoàn phi vũ Tăng khả năng xuật hiện chiêu liên hoàn Cơ bản LV.1
4 Đỉnh môn nhất châm Khi đánh thương có khả nâng công kích chí mạng Cơ bản LV.1
5 Trí thủ tuyệt mệnh Tăng sát thương gây ra bởi đòn đánh chí mạng Cơ bản LV.1
6 Nộ khí hồi lưu Khi sữ dụng kỷ nâng có tỷ lệ không cần châu tử (rage) cũng ra kỹ nâng defbuff Thăng chức lần 1
7 Khi trầm đan điền (Thích khách) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Thiển ẩn chân kinh Tăng chỉ số chính xác Thăng chức lần 2
9 Tâm thể bế tái Kéo dài thời gian hiệu ứng xấy trên đối phương Thăng chức lần 3
10 Ngự khí xung thiên Khi né tránh công kích của đối phương, hấp thu % sát thương của đòn đánh đó
và cộng thêm vào đòn đánh tiếp theo
Thăng chức lần 4
11 Khoái đao loạn vũ Tăng thời gian tồn tại của kích tốc TC 4 LV 90
12 Mãnh long phong kích Khi tấn công thường,sát thương gây ra được công thêm % sức mạnh cho chỉ số bản thân Thăng chức 5
13 Viêm đoạn nhiệt huyết Khi bị tấn công trúng có xác xuất giảm 30% sát thương Thăng thiên 1
14 Cô lập vô y Khi bị tấn công có xác xuât chuyển 20% sát thương thành máu Thăng thiên 2
15 Nhất kích tất trảm Tỷ lệ rất thấp có khả nâng x2 dame gây ra bởi đòn đánh chí mạng Thăng thiên 3
16 Liệt nhật diêm diêm Khi xuất hiện loại bỏ thuộc tính trang bị đối phương 3s Thăng thiên 4
17 Mãnh nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Nhất Kích chân sát (njnia) Xác xuất giảm tiêu hao nội công, khi dung chiêu thức hình thức tấn công thường. Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT