Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Quyền Sư TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công QS Mô tả Yêu cầu
1 Nộ hào nhất thanh Khi bị tấn công, tăng lượng nộ nhận được (0.01% 1 khí công) Cơ bản LV.1
2 Vận khí liệu thương Tăng lương máu hồi phục khi sử dụng bình máu Cơ bản LV.1
3 Ngưng thần tụ khí Tăng sức tấn công tối thiểu Cơ bản LV.1
4 Cuồng phong vạn phá Tăng thời gian giận dữ Cơ bản LV.1
5 Linh giáp hộ thân Tăng chỉ số uy lức phòng thủ (3 ULPT 1 khí công Cơ bản LV.1
6 Ma phủ vi châm Tăng sát thương khi sủ dụng võ công ( không áp dụng combo) Thăng chức lần 1
7 Khi trầm đan điền (QS) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Vật ngã nhất thể Tăng sức tấn công của liên chiêu Thăng chức lần 2
9 Kim cung bất quái Giảm sát thương nhận vào từ đối phương ( 10% mặc định + 0.1% 1 khí công) Thăng chức lần 3
10 Phong quy diện bích Khi bị tấn công có khả nâng chuyển 20% sát thương thành phòng thủ Thăng chức lần 4
11 Nộ tâm xuất kích Khi sử dụng liên chiêu có tỷ lệ tăng 30% sát thương gây ra (0.06% 1 khí công) Thăng chức 4 LV 90
12 Thiên hạ cuồng phong Tăng thêm chỉ số vào trạng thái phẫn nộ Thăng chức 5
13 Diện quang thạch hỏa Nếu đôi phương né được đòn đánh có tỷ lệ khóa chân 3s Thăng thiên 1
14 Dĩ nghĩa sát hỏa Khi sử dụng liên chiêu có tỷ lệ tăng 30% sát thương gây ra (0.3% 1 khí công) Thăng thiên 2
15 Kinh thiên vĩ địa Khi trong trạng thái phẫn nộ tăng quy lực của Nộ tâm nhất kích Thăng thiên 3
16 Thanh xà xuất động Khi tấn công có khả nấng làm đổi thủ câm lặng trong 3s Thăng thiên 4
17 Hồng nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Bất Tử Chi Thể (QS) Khi bị tấn công có sát xuất phản lại sát thương Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT