Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Thần Nữ TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công Thương Mô tả Yêu cầu
1 Vận khí thần Tâm (Thần Nữ) Tăng lượng nội công hồi phục khí sử dụng sâm Cơ bản LV.1
2 Thái cực tầm phấp(Thần Nữ) Giảm Thiếu nội công tiêu hao khi sử dụng võ công Cơ bản LV.1
3 Thần lực kích phát(Thần Nữ) Gia tăng lực công kích võ công quần thể, gia tăng phòng ngự từ quái Cơ bản LV.1
4 Sát tinh nghĩa khí (Thần Nữ) Khi sử dụng võ thuật tấn công , gia tăng sát thuong sast tình nghĩa khí Cơ bản LV.1
5 Tẩy tỷ dịch cân (Thần Nữ) Tăng nội công mức cao nhất Cơ bản LV.1
6 Thần cơ minh châu (Thần Nữ) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
7 Hắc hoa mạn khai (Thần Nữ) Tăng khoản cách thi triễn võ công Debbuff Thăng chức lần 2
8 Diệu thủ hồi xuân(Thần Nữ) Tăng lượng hồi phụ khi sử dụng điều trị Thăng chức lần 2
9 Trường công kích lực (Thần Nữ) Tăng sách thương khi sử dụng võ công Thăng chức lần 3
10 Hắc hoa tập trung (Thần Nữ) Tăng khả nâng thành công khi sử dụng Debbuff Thăng chức lần 4
11 Chân vũ tuyệt kích (Thần Nữ) Tăng khả năng ra đoàn chí mạng khí sử dụng võ công Thăng chức lần 4
12 Vạn độc bất xâm(Thần Nữ) Tăng khả năng thành công Debuff phòng thủ Thăng chức 5
13 Phẩn nộ điều tiết Khi bị tấn công có khả năng hủy bỏ cuồn phong vạn phá của đối phương Thăng thiên 1
14 Cổ độc giải trừ Khi sử dụng võ công defbuff có khả năng giải trừ mọi defbuff đối phương Thăng thiên 2
15 Thần Lực Bảo Hộ Khi sử dụng võ công giải trừ, tăng Ulpt cho đối tượng được giải trừ defbuff thành công Thăng thiên 3
16 Mãnh nguyệt cuồn phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
17 Vong mai thiên hoa Tăng xác xuất kích hoạt Vong mai giải khát Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Thị độc bạo phát (Thần Nữ) Tăng hiểu quả của Defbuff Diêm vương bạo Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT