Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Thương Hào TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công Thương Mô tả Yêu cầu
1 Kim chung canh khí Tăng chỉ số phòng thủ cơ bản Cơ bản LV.1
2 Vận khí liệu thương Tăng lương máu hồi phục khi sử dụng bình máu Cơ bản LV.1
3 Liên hoàn phi vũ Tăng khả năng xuật hiện chiêu liên hoàn Cơ bản LV.1
4 Hoành luyện thái bảo Tăng chỉ số sinh mện 8Hp 1 khí công Cơ bản LV.1
5 Cuồng phong vạn phá Tăng thời gian giận dữ Cơ bản LV.1
6 Di công vi thủ Khi xuất hiện chuyển 20% sát thương thành phòng thủ Thăng chức lần 1
7 Khi trầm đan điền (Thương) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Nộ hào nhất thanh Khi tấn công tăng lương nộ nhận được Thăng chức lần 2
9 Can khôn nã di Tăng clvc 0.1.5% 1 khí công Thăng chức lần 3
10 Thiên hạ cuồng phong Tăng thêm sức mạnh khi cuồng phong vạn phá Thăng chức lần 4
11 Nộ huyết xung thiên Tăng thêm 20% sát thương trong lúc phẫn nộ Thăng chức 4 LV 90
12 Linh giáp hộ thân Tăng chỉ số ULPT ( 3 ULPT 1 KC) Thăng chức lần 5
13 Nhiêm vương phê duyệt Khi xuất hiện chuyển 40% phòng thủ trang bị thành sát thương cộng thêm Thăng thiên 1
14 Sinh tử hữu mệnh Tăng chĩ số xuất hiện của Nhiêm vương phê duyệt và sát thương cộng thêm Thăng thiên 2
15 Địa phẫn xung khí Tăng sát thương cộng thêm của nộ huyết xung thiên Thăng thiên 3
16 Thanh xà xuất động Khi tấn công có khả nấng làm đổi thủ câm lặng trong 3s Thăng thiên 4
17 Hồng nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Quang Võ Phép Chiếu(Thuong) Khi PK có xác xuất tăng thêm 20% sát thương Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT