Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Tử Hào TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công Tử Hào Mô tả Yêu cầu
1 Kim chung canh khí Tăng chỉ số phòng thủ cơ bản Cơ bản LV.1
2 Vận khí liệu thương Tăng lương máu hồi phục khi sử dụng bình máu Cơ bản LV.1
3 Liên hoàn phi vũ Tăng khả năng xuật hiện chiêu liên hoàn Cơ bản LV.1
4 Hoành luyện thái bảo Tăng chỉ số sinh mện 8Hp 1 khí công Cơ bản LV.1
5 Cuồng phong vạn phá Tăng thời gian giận dữ Cơ bản LV.1
6 Chân vũ tuyệt kích Khi tấn công bằng kỹ nâng có khả nâng tăng sát thương Thăng chức lần 2
7 Khi trầm đan điền (Tủ Hào) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Lưu Tinh mãnh thiên Tăng tỷ lệ phát động tăng sát thương, TC3 5% TC4 10% TC5 15% TT1 20% ... Thăng chức lần 2
9 Can khôn nã di Tăng clvc 0.1.5% 1 khí công Thăng chức lần 3
10 Di công vi thủ Khi xuất hiện chuyển 20% sát thương thành phòng thủ Thăng chức lần 4
11 Nhược điểm kích phá Khi pk, có tỷ lệ phát động khí Lưu Tinh mãnh thiên, tạo thành công kích chí mạng Thăng chức lần 4
12 Tối cường hỏa diễm Khi bị tấn công có tỷ lệ tăng hiệu quả của trang bị tăng gấp đôi
(Không tính thuộc tính tăng thêm khi cường hóa)
Thăng chức 5
13 Lăng kinh thối lệ Khi bị tấn công có tỷ lệ tăng hiệu quả thuột tính của vũ khí tăng gấp đôi
(Không tính thuộc tính tăng thêm khi cường hóa)
Thăng thiên 1
14 Sát sinh quang phủ Khi tấn công cận chiến có tỷ lệ x2 hiểu quả
nhược điểm đá kích
Thăng thiên 2
15 Kỷ quang quần hùng Tăng sức tấn công gấp đôi khi kích hoạt ngủ hồn truy giáo
( Không thể đồng thời cùng nhược điểm đá kích
Thăng thiên 3
16 Thanh xà xuất động Khi tấn công có khả nấng làm đổi thủ câm lặng trong 3s Thăng thiên 4
17 Hồng nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Di Tinh Thiên hà (Tử Hào) Tăng tỷ lệ xuất hiện lưu tinh mãnh thiên Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT