Thông tin:TRANG CHỦ / Hướn Dẫn
Thông tin Lệnh Trong Game TIME

Lệnh Tân thủ:

Đặt Lệnh Chi tiết
!mua !mua 102 & !mua 102 3 (trong đó 102 là id item cần mua 3 là số lượng
!offline Sử dụng treo off nhân vật, tại huyền bột phái
!xoatuido Sử dụng xóa toàn bộ túi đồ chính
!xoatuinho Sử dụng xóa toàn bộ túi đồ phụ
!move !move huyenbotphai !move tamtaquan
!giaodich !giaodich [TenNhanVat] [vitri] - lệnh dùng giao dịch vũ khí HERO
!chuyendoivukhi Đặt Item vào ô đầu tiên để chuyển đổi vũ khí từ Chính <=> Tà ngược lại.
!chuyendoitrangbi Đặt Item vào ô đầu tiên để chuyển đổi trang bị áo tay chân từ Chính <=> Tà ngược lại.
!banlaiaochoang Lệnh bán lại áo choàng khi mua bạn không thích mẫu đó, hệ thống sẽ hoàn cash lại cho bạn!.
!doitheluc Lệnh đổi thể lực nhân vật Chính <=> Tà.
!doidiemrankelo Lệnh đổi phần thưởng điểm Elo cao nhất hiện tại của nhân vật

Lệnh thăng chức:

Đặt Lệnh Chi tiết
!thangchuc Dùng để thăng chức level 10
!tctp Dùng để thăng chức level 35 tà phái
!tccp Dùng để thăng chức level 35 chinh phái
!thangchuc3 Dùng để thăng chức level 60
!thangchuc4 Dùng để thăng chức level 80
!thangchuc5 Dùng để thăng chức level 100
!thangthien1 Dùng để thăng thiên level 115
!thangthien2 Dùng để thăng thiên level 120
!thangthien3 Dùng để thăng thiên level 130
!thangthien4 Dùng để thăng thiên level 140
!thangthien5 Dùng để thăng thiên level 150

Lệnh thông dụng:

Đặt Lệnh Chi tiết
/baisu /baisu Tên - bái nhân vật làm sư đồ
/huyquanhe Hủy bỏ quan hệ Sư Đồ
!nhay Sử dụng nhãy vũ điệu với áo choàng
!covu Sử dụng để cổ vủ
!invite Mời vào nhóm từ xa
!lyhon Sử dụng kết thúc tình yêu
/leavehouse rời môn phái
/expelhouse trục xuất mốn phái
/reghouse đăng kí môn huy
/appointmaster nhường chức bang chủ
/joinhouse mời vào bang
/requestmaster Muốn nhận Sư Phụ , trong khung chat gõ vào : /requestmaster charactername
/abandonrelationship Muốn nhận Đệ Tử , trong khung chat gõ vào : /requestapprentice charactername
/joinhouse Hủy quan hệ Sư Phụ / Đệ Tử : /abandonrelationship charactername
/trade mời giao dịch
/roar2 /roar2 nội dung ( sư tử hống )
!del !del [vitri] - cho 1 ô
!del2 !del2 [vitri1] đến [vitri2]
!thongtin Xem thông tin nhân vật
!Cash Xem số Cash hiện tại
!vuottu Dùng để tẩu thoát khỏi ngục tù
!kecnhanvat Dòng một nhân vật cùng tk vào game gõ lệnh !kecnhanvat sẽ giúp nhân vật bị kẹc map về huyền bột phái
!ts1 Khi đạt cấp 145 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts2 Khi đạt cấp 150 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts3 Khi đạt cấp 155 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts4 Khi đạt cấp 160 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts5 Khi đạt cấp 165 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!sucmanh Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !sucmanh 100
!gancot Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !gancot 100
!thanphap Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !thanphap 100
!noicong Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !noicong 100
!linhhoat Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !linhhoat 100
!taydiem Hồi phục toàn bộ điểm tiềm năng về lúc chưa cộng
!delpill Dùng để xóa tất cả PIll bạn đang sử dụng
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT