SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Nạp thẻ

Trang chủ > Nạp Cash

1. Hiện tại chỉ nhận Nạp thẻ Viettel và Zing, khuyến kích chuyển khoản nhiều u đãi

2. Nạp thẻ cào Vui lòng inbox fanpage gửi nôi dung sau

Thẻ : Viettel

Seri: 1234567891011

Mã : 1987654210

Mệnh giá : 50k

Tài khoản : Cuabanlagi

3. BQT sẽ gủi Code cho các bạn nhập để đổi lấy cash....

4. Các bạn có thể nạp chuyển khoản để được cộng thêm 20% cash....

Hệ thống nạp thẻ Quy đổi Cash
Mệnh giá Cash mặc định Chuyển khoản + thêm Phần thưởng móc nạp
10.000 VNĐ 100 Cash 0% + thêm không
20.000 VNĐ 200 Cash 0% + thêm không
50.000 VNĐ 500 Cash 0% + thêm không
100.000 VNĐ 1.000 Cash 20% khuyến mãi + thêm không
200.000 VNĐ 2.000 Cash 20% khuyến mãi + thêm Bùa trang bị 1~3 x1
500.000 VNĐ 5.000 Cash + 500 point 25% khuyến mãi + thêm Bừa vũ khí 1 ~ 3, PVP 15% X1
1.000.000 VNĐ 10.000 Cash + 1000 point 30% khuyến mãi + thêm Bừa vũ khí 1 ~ 3 PVP 15% X3

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,