Thông tin:TRANG CHỦ / Lịch sử Pk
Thông tin Lịch sử Pk TIME
STT Người giết Bị giết Thời gian
1 goldthan HaiNgao 12:15:59
2 goldthan Yugouchj 11:59:50
3 DHL110 goldthan 16:47:33
4 NhaEmGiauLam Alister 14:9:54
5 goldthan HunTer 7:56:38
6 Apple Kate 19:20:50
7 YkienLenPhuong Bufe 3:17:22
8 meocontapboi BaVuongThuong 21:54:11
9 NhaEmGiauLam BaVuongThuong 21:42:19
10 NhaEmGiauLam HoaDa 13:33:33
11 NatHetRoi HellKinghtTY 15:16:34
12 YkienLenPhuong HoaDa 7:12:30
13 zzzTzzz ThuongQuy 23:39:43
14 PeBuff DaoBH 21:41:52
15 NatHetRoi YkienLenPhuong 21:35:24
16 NatHetRoi Farm121 18:39:9
17 YkienLenPhuong DuongBaHo 12:37:43
18 Apple Koke 18:36:51
19 Main Apple 14:36:0
20 NhaEmGiauLam 2Dao 18:33:58
21 NhaEmGiauLam MagicBow 10:33:48
22 NhaEmGiauLam goldthan 21:12:15
23 YkienLenPhuong ThanhLong 14:41:53
24 NatHetRoi HacSat 10:41:50
25 Kaco Bufe 20:55:49
26 Main Bose 0:38:13
27 DHL110 Kaco 14:8:5
28 Main ArcZ 21:31:2
Trang 1 của 144 | 1 | 2 | 3 |
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT