Chọn Chợ:Thiên Thần Các
Chợ Trời Thiên Thần Cát TIME

Vật Phẩm :
ID
Người Bán
Vật Phẩm
Thông Tin
Giá
Số Lượng
T.gian
1
 NhatVy 
 Nội Quải Hoàn (7 ngày) 
Nội Quải Hoàn (7 ngày) Đẳng Cấp : 1 Thể Lực : Chung
Người bán: NhatVy Giá : 1,000 lượng Lệnh trong Game !buy 1669 để mua
 1,000 lượng
 1 
 2023-05-20 14:01:00 
2
 Dino3 
 Bí kíp khi công (Thăng Thiên 3) Thần Nữ 
Bí kíp khi công (Thăng Thiên 3) Thần Nữ Đẳng Cấp : 130 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino3 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1662 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-19 10:55:00 
3
 Dino6 
 Khi công thăng thiên 2 (Tử hào) 
Khi công thăng thiên 2 (Tử hào) Đẳng Cấp : 120 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino6 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1661 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-19 10:50:00 
4
 Dino2 
 Khí công - Điện quang thạch hỏa (TT 1) 
Khí công - Điện quang thạch hỏa (TT 1) Đẳng Cấp : 110 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino2 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1660 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-19 10:39:00 
5
 Dino2 
 Khí Công bí kíp thư ([Thăng thiên 3] Mai Liễu Chân 
Khí Công bí kíp thư ([Thăng thiên 3] Mai Liễu Chân Đẳng Cấp : 130 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino2 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1659 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-19 10:39:00 
6
 Dino4 
 Bí kíp khí công (Thăng Thiên 2) (Toàn Năng) 
Bí kíp khí công (Thăng Thiên 2) (Toàn Năng) Đẳng Cấp : 120 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino4 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1635 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-17 22:16:00 
7
 Dino6 
 Khí Công bí kíp thư ([Thăng thiên 3] Mai Liễu Chân 
Khí Công bí kíp thư ([Thăng thiên 3] Mai Liễu Chân Đẳng Cấp : 130 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino6 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1634 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-17 22:15:00 
8
 Dino2 
 Bí kíp khi công (Thăng Thiên 3) Thần Nữ 
Bí kíp khi công (Thăng Thiên 3) Thần Nữ Đẳng Cấp : 130 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino2 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1632 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-16 21:29:00 
9
 Dino3 
 Khí công- D? ngh?a sát h?a (TT 2) 
Khí công- D? ngh?a sát h?a (TT 2) Đẳng Cấp : 120 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino3 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1631 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-16 15:35:00 
10
 Dino3 
 Bí kíp khí công (Thăng Thiên 1) (Thiết huyết phụng 
Bí kíp khí công (Thăng Thiên 1) (Thiết huyết phụng Đẳng Cấp : 110 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino3 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1630 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-16 15:35:00 
11
 Dino3 
 Khí Công bí kíp thư ([Thăng thiên 1] Mai Liễu Chân 
Khí Công bí kíp thư ([Thăng thiên 1] Mai Liễu Chân Đẳng Cấp : 110 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino3 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1629 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-16 15:34:00 
12
 Dino2 
 Bí kíp khí công (Thăng Thiên 2) (Tiên c?m tâm pháp 
Bí kíp khí công (Thăng Thiên 2) (Tiên c?m tâm pháp Đẳng Cấp : 120 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino2 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1628 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-16 15:34:00 
13
 Dino4 
 Bí kíp khí công (Thăng Thiên 1) (Lưu vân cường kíc 
Bí kíp khí công (Thăng Thiên 1) (Lưu vân cường kíc Đẳng Cấp : 110 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino4 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1627 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-16 15:34:00 
14
 Dino6 
 Khi công thăng thiên 2 (Tử hào) 
Khi công thăng thiên 2 (Tử hào) Đẳng Cấp : 120 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino6 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1602 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-15 08:37:00 
15
 Dino3 
 Khi công thăng thiên 2 (Tử hào) 
Khi công thăng thiên 2 (Tử hào) Đẳng Cấp : 120 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino3 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1601 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-15 08:37:00 
16
 Dino2 
 Bí kíp khí công (Thăng Thiên 3) (C?u khúc hàng ma) 
Bí kíp khí công (Thăng Thiên 3) (C?u khúc hàng ma) Đẳng Cấp : 130 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino2 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1600 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-15 08:36:00 
17
 Dino2 
 Khi công thăng thiên 2 (Tử hào) 
Khi công thăng thiên 2 (Tử hào) Đẳng Cấp : 120 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino2 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1599 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-15 08:36:00 
18
 Dino2 
 Bí kíp khí công (Thăng Thiên 1) (Diêm vương phệ ng 
Bí kíp khí công (Thăng Thiên 1) (Diêm vương phệ ng Đẳng Cấp : 110 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino2 Giá : 1,000 @Cash Lệnh trong Game !buy 1589 để mua
 1,000 @Cash
 1 
 2023-05-14 20:09:00 
19
 Dino2 
 Bí kíp khí công (Thăng Thiên 1) (Viêm đoạn diệt qu 
Bí kíp khí công (Thăng Thiên 1) (Viêm đoạn diệt qu Đẳng Cấp : 110 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino2 Giá : 1,300 @Cash Lệnh trong Game !buy 1587 để mua
 1,300 @Cash
 1 
 2023-05-14 17:26:00 
20
 Dino2 
 Bí kíp khí công (Thăng Thiên 2) (Tiên c?m tâm pháp 
Bí kíp khí công (Thăng Thiên 2) (Tiên c?m tâm pháp Đẳng Cấp : 120 Thể Lực : Chung
Người bán: Dino2 Giá : 1,200 @Cash Lệnh trong Game !buy 1586 để mua
 1,200 @Cash
 1 
 2023-05-14 15:52:00 

Trang 0 của 8 | 0 1 2 |
HƯỚNG DẪN SHOP CHỢ TRỜI:
  - SHOP CHỢ TRỜI là nơi cho các nhân vật có thể gửi vật phẩm lên bán trực tiếp trên trang chủ, giúp người chơi dễ mua bán tìm kiếm.
  - khi vật phẩm của bạn có người mua số tiền sẽ được đưa vào quỹ tiền chợ trời của nhân vật bán vật phẩm đó, hệ thống thu 10% thuế.
  - Các Lệnh thường dùng của SHOP CHỢ TRỜI
  - Lệnh gõ !sell [Giá bán] [Loại bán] - vật phẩm muốn bán đặt vào ô đầu tiên trong túi đồ.
  - Ví dụ: [!sell 100000 vang] - là bán vật phẩm với mệnh giá bằng lượng vàng trong Game.
  - Ví dụ: [!sell 1000 cash] - là bán vật phẩm với mệnh giá bằng @Cash trong Game.
  - Lệnh !buy [Mã vật phẩm] - dùng để mua vật phẩm bạn cần mua, rề chuột vào vật hiện thông tin lên.
  - Lệnh !buy [Mã vật phẩm] [Số Lượng]- dùng để mua vật phẩm với số lượng mong muốn.
  - Lệnh !thuhoi [Mã vật phẩm] - dùng để thu hồi lại vật phẩm của bạn trên SHOP CHỢ TRỜI.
  - Lệnh !xemquy - xem thông tin nhân vật bán được nhiêu tiền từ SHOP CHỢ TRỜI.
  - Lệnh !rutquy - lấy toàn bộ tiền bán được từ SHOP vào nhân vật.
Link quản lý shop của bạn: Quản lý SHOP cá nhân
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT