SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thời gian chiến đấu

Trang chủ > Chiến tranh

Chiến tranh Mở ra

Chiến tranh 1 Mở ra

Thời gian: 20:00

Yêu cầu level 35 thăng chức lần 2 lên, dưới thăng thiên 1 xuống

Thời gian chiến đấu trong chiến đấu là: 25 phút

Giết 1 người sẽ nhận: 1 danh hiệu trên bảng Đánh giá

 

Đã đạt được điểm số cao nhất (TLC) sẽ đạt được

Phần thưởng chiến thắng

Giá trị võ huân: 2000 điểm

EXP + 300% trong 30 phút + danh hiệu chiến thắng

Phần thưởng chiến thua

Giá trị võ huân: 1000 điểm

EXP + 200% trong 30 phút + danh hiệu thua cuộc


Chiến tranh 2 Mở ra

Thời gian: 20:30

Yêu cầu level 115 thăng thiên lần 1 lên

Thời gian chiến đấu trong chiến đấu là: 25 phút

Giết 1 người sẽ nhận: 1 danh hiệu trên bảng Đánh giá

 

Đã đạt được điểm số cao nhất (TLC) sẽ đạt được

Phần thưởng chiến thắng

Giá trị võ huân: 2000 điểm

EXP + 300% trong 30 phút + danh hiệu chiến thắng

Phần thưởng chiến thua

Giá trị võ huân: 1000 điểm

EXP + 200% trong 30 phút + danh hiệu thua cuộc


FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu