SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thời gian chiến đấu

Trang chủ > Chiến tranh

Chiến tranh Mở ra

Chiến tranh 1 Mở ra

Thời gian: 20:00

Yêu cầu level 35 thăng chức lần 2 lên, dưới thăng thiên 1 xuống

Thời gian chiến đấu trong chiến đấu là: 25 phút

Giết 1 người sẽ nhận: 1 danh hiệu trên bảng Đánh giá

 

Đã đạt được điểm số cao nhất (TLC) sẽ đạt được

Phần thưởng chiến thắng

Giá trị võ huân: 2000 điểm

EXP + 300% trong 30 phút + danh hiệu chiến thắng

Phần thưởng chiến thua

Giá trị võ huân: 1000 điểm

EXP + 200% trong 30 phút + danh hiệu thua cuộc


Chiến tranh 2 Mở ra

Thời gian: 20:30

Yêu cầu level 115 thăng thiên lần 1 lên

Thời gian chiến đấu trong chiến đấu là: 25 phút

Giết 1 người sẽ nhận: 1 danh hiệu trên bảng Đánh giá

 

Đã đạt được điểm số cao nhất (TLC) sẽ đạt được

Phần thưởng chiến thắng

Giá trị võ huân: 2000 điểm

EXP + 300% trong 30 phút + danh hiệu chiến thắng

Phần thưởng chiến thua

Giá trị võ huân: 1000 điểm

EXP + 200% trong 30 phút + danh hiệu thua cuộc


FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,