SERVER
Player Online
1
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin máy chủ cơ bản

Exp Drop Money Lv.Max Skill.Max Party share Party max Online nhận thưởng
x50 150 10 250 150 20 Lv. 8 Người Mỗi 15 phút

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu