SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin máy chủ cơ bản

Exp Drop Money Lv.Max Skill.Max Party share Party max Online nhận thưởng
x50 x150 x10 250 150 20 Lv. 8 Người Mỗi 10 phút

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu