Thông tin:TRANG CHỦ / VÕ HUÂN
Thông tin CẤP ĐỘ VÕ HUÂN TIME
Danh tiếng Võ huân
Võ huân Thế lực Tài năng
Chính phái Tà phái Tấn công Bảo vệ Máu Mana Sức mạnh Khí công
Mức 1 1 ~ 1,000 Vô dang tiểu tốt Không
Mức 2 1,001 ~ 15,000 Nhân sĩ giang hồ Nhân sĩ giang hồ Không
Mức 3 15,000 ~ 50,000 Cao thủ mới Cao thủ mới 60 60 Không
Mức 4 50,001 ~ 100,000 Nghĩa hiệp Thần ma 100 100 125 125 +1
Mức 5 100,001 ~ 599,999 Giang hồ thập kỳ Tà phái thập Tuyệt 150 150 170 170 +1
Mức 6 600,000 ~ 1,199,999 Võ tôn Ma tôn 300 300 350 350 +2
Mức 7 1,200,000++ Võ hoàng Bá hoàng 500 500 600 600 +2
Mức 8 1,500,000++ Võ hoàng bá tôn Bá hoàng võ tôn 800 800 800 800 +3
Mức 9 5,500,000++ Võ hoàng Đại chí tôn Bá hoàng Đại chí tôn 1200 1200 2000 2000 +4
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT