Thông tin:TRANG CHỦ / TOP
Thông tin TOP GOLD TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Gold Cấp Hệ Phái Thế Lực
1 SieLord 13,518,057,942 148 Đao khách Chính phái
2 Ulti 13,011,753,407 145 Đại phu Chính phái
3 HaiVan 12,962,406,954 147 Thích khách Chính phái
4 TNu1 9,743,683,067 144 Thần nữ Chính phái
5 DaoPhu 6,794,830,657 138 Đao khách Chính phái
6 Farm151 6,763,750,360 131 HBQ Chính phái
7 BaoQuan 6,525,698,069 152 HBQ Chính phái
8 Farm161 6,471,640,571 130 HBQ Chính phái
9 EmXinh 6,320,253,331 134 Cung thủ Tà phái
10 KTom2 6,227,519,279 147 Thần nữ Chính phái
11 Farm171 6,108,524,274 126 HBQ Chính phái
12 Farm181 5,956,356,582 125 HBQ Chính phái
13 zZPhuongHoaZz 5,791,410,959 147 Cung thủ Chính phái
14 XaTien 5,691,564,451 144 Cung thủ Chính phái
15 DemonAssasin 4,891,048,430 155 Đại phu Chính phái
16 Will 4,318,309,522 153 Kiếm khách Tà phái
17 Koke 4,300,320,027 145 Đao khách Tà phái
18 DemonBlade 4,153,127,464 154 Đao khách Tà phái
19 Yinn 3,757,157,711 130 Thích khách Tà phái
20 HeavenBlade 3,526,812,594 157 Đao khách Chính phái
21 Nano 3,521,914,634 130 Kiếm khách Chính phái
22 Farm141 3,500,078,900 23 HBQ Chưa
23 meocontapboi 3,478,876,589 147 Đại phu Chính phái
24 VnMobil 3,456,154,753 145 Thần nữ Chính phái
25 MagicBow 3,432,893,474 140 Cung thủ Chính phái

Trang 1 của 147 | 1 | 2 | 3 |
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT