Thông tin:TRANG CHỦ / TOP
Thông tin TOP GUILD TIME
STT Bang hội Bang chủ Bang level
1 DanhChoHoi DemonAssasin 7
2 Amazon Apple 7
3 MAFIA ZzVuDoanNo1zZ 7
4 PKCLUB Debuff 7
5 PornHubUS Violet 7
Yêu Cầu Level Guild Điểm Cống Hiến Tăng ATK Tăng DEF Tăng SKILL Tăng HP Tăng MP
Cấp 1 0 0 0 0 0 0
Cấp 2 50 0 0 0 50 50
Cấp 3 100 0 0 0 100 100
Cấp 4 150 0 0 0 150 150
Cấp 5 500 0 0 0 500 500
Cấp 6 1000 0 0 0 1000 1000
Cấp 7 1500 10% Điểm C. Hiến 10% Điểm C. Hiến 0.1% Điểm C. Hiến 1500 1500
- Guild Max chỉ Cấp Độ 7
- Điểm cống hiến Max 10,000 điểm.
- Từ Guild cấp độ 7 điểm cống hiến sẽ quyết định tăng chỉ số cho các thành viên trong Bang hội
- Điểm cống hiến sẽ quyết định Tăng ATK, Tăng DEF, Tăng SKILL, Tăng HP, Tăng MP cho cả thành viên Bang Hội.
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT