Thông tin:TRANG CHỦ / TOP
Thông tin TOP LEVELTIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào | Thần Nữ
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội Rank Elo
1 SieLord Đao khách 148 4 Chính phái 2,276,349 StarWar
2 DemonAssasin Đại phu 155 3 Chính phái 1,664,528 DanhChoHoi
3 Dior Thương khác 150 3 Chính phái 3,076,350 Amazon
4 MrLee HBQ 150 3 Tà phái 1,808,218 Amazon
5 HaiVan Thích khách 147 3 Chính phái 1,579,346 Amazon
6 Arigato Đao khách 147 3 Tà phái 1,641,026 Amazon
7 SilverBullet Cung thủ 144 3 Chính phái 1,484,489 Amazon
8 DaoPhu Đao khách 138 3 Chính phái 398,226 Amazon
9 NaNi Cung thủ 132 3 Tà phái 1,664,565
10 DemonBlade Đao khách 154 2 Tà phái 285,685 DanhChoHoi
11 Will Kiếm khách 153 2 Tà phái 2,102,020 Amazon
12 Phuong Đại phu 152 2 Chính phái 430,224 Amazon
13 BaoQuan HBQ 152 2 Chính phái 433,377 Amazon
14 ZzVuDoanNoBiTa Đao khách 151 2 Chính phái 1,742,695 MAFIA
15 VipSeVer Thần nữ 148 2 Tà phái 1,706,506
16 Koke Đao khách 145 2 Tà phái 468,552 Amazon
17 BoXaoXaOt Thần nữ 145 2 Chính phái 1,611,509 MAFIA
18 ZzVuDoanNo1zZ QS 144 2 Tà phái 1,473,506 MAFIA
19 DINHMENH Thích khách 143 2 Tà phái 1,729,607 MAFIA
20 zzZoRozz HBQ 139 2 Tà phái 535,250

Trang 1 của 184 | 1 | 2 | 3 |
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT