Thông tin:LỘ TRÌNH / TOP 10
Thông tin nhân vật TIME
TOP Nhân Vật Level Char Thời Gian
1 Whis 140 Cung thủ 2022-03-26 12:54:06.887
2 idolDuy 140 Diệu yến 2022-03-26 13:45:36.327
3 ZzIdolzZ 140 Cung thủ 2022-03-26 16:52:40.543
4 HBQ33 140 HBQ 2022-03-26 18:12:50.090
5 HBQ22 140 HBQ 2022-03-27 00:53:25.493
6 haisam32 140 HBQ 2022-03-27 09:38:46.193
7 windd1 140 HBQ 2022-03-27 12:23:00.770
8 DINHMENH 140 Thích khách 2022-03-27 23:21:26.380
9 z1987z 140 HBQ 2022-03-27 23:42:30.643
10 NaNi 140 Cung thủ 2022-04-05 07:01:29.663
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT