Thông tin:TRANG CHỦ / TOP
Thông tin TOP GUILD TIME

Bản tích điểm Thế Lực Chiến

Chính Phái

Hạng Nhân vật Cấp Đánh Bại Thiệt Mạng
1 Apple 151 12 1
2 NhaEmGiauLam 147 10 14
3 kjra 129 6 1
4 HaiBuff 130 3 1
5 BaVuongThuong 147 2 9
6 HaiNgao 130 2 1
7 HaiNam 130 2 1
8 HaiKo 130 2 2
9 PhiPhongKiem 130 2 1
10 HoaThanLong 126 2 1

Tà Phái

Hạng Nhân vật Cấp Đánh Bại Thiệt Mạng
1 Main 152 29 0
2 Koke 144 8 7
3 goldthan 140 2 10
4 QuanKunBH 144 1 1
5 DaoBH 144 1 1
6 Yugouchj 123 1 1
7 Never 145 1 1
8 Bose 150 1 1
9 GSKaka 111 0 15
10
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT