Thông tin:TRANG CHỦ / TOP
Thông tin TOP LEVELTIME
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân
1 Dior Thương khác 150 Chính phái 3,076,350
2 SieLord Đao khách 148 Chính phái 2,276,349
3 Will Kiếm khách 153 Tà phái 2,101,970
4 Main Đao khách 152 Tà phái 1,984,725
5 MrLee HBQ 150 Tà phái 1,808,218
6 Apple HBQ 151 Chính phái 1,781,445
7 ZzVuDoanNoBiTa Đao khách 151 Chính phái 1,742,695
8 DINHMENH Thích khách 143 Tà phái 1,729,607
9 VipSeVer Thần nữ 148 Tà phái 1,706,506
10 NaNi Cung thủ 132 Tà phái 1,664,565
11 DemonAssasin Đại phu 155 Chính phái 1,664,528
12 Arigato Đao khách 147 Tà phái 1,641,026
13 BoXaoXaOt Thần nữ 145 Chính phái 1,611,509
14 z1987z Cầm Sư 151 Tà phái 1,591,490
15 HaiVan Thích khách 147 Chính phái 1,579,246
16 Nicesu Kiếm khách 140 Chính phái 1,488,818
17 SilverBullet Cung thủ 144 Chính phái 1,484,389
18 ZzVuDoanNo1zZ QS 144 Tà phái 1,473,506
19 SieuBanXit93 Đại phu 152 Tà phái 1,387,045
20 AEON Cung thủ 138 Tà phái 1,329,149
21 7Love HBQ 147 Chính phái 1,326,999
22 Aizz Thích khách 148 Tà phái 1,256,127
23 NhaEmGiauLam Thích khách 147 Chính phái 1,076,059
24 Bose Đại phu 150 Tà phái 921,456
25 PhuongHoa Diệu yến 151 Chính phái 909,047
26 Loser Cung thủ 135 Tà phái 877,803
27 AnhNgao Diệu yến 144 Chính phái 846,653
28 Victor91 Thương khác 148 Chính phái 835,172
29 zZPhuongHoaZz Cung thủ 147 Chính phái 831,096
30 NgaoEm Đại phu 149 Tà phái 774,014
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT