SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 DaoCuto Đao khách 122 1 Chính phái 19951650 Chưa vào
2 NganHang Đao khách 150 0 Chính phái 20001000 Chưa vào
3 TESTER3 Đao khách 150 0 Chính phái 19950300 Chưa vào
4 DaoKhach Đao khách 150 0 Tà phái 19969200 Chưa vào
5 HomeViet Đao khách 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
6 LangTuDao Đao khách 150 0 Chính phái 19950000 Chưa vào
7 Tester Đao khách 150 0 Chính phái 19950000 Chưa vào
8 DaoCun Đao khách 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu