SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 BeDo Đao khách 125 0 Chính phái 156220 BaVuongClub
2 TheShy Đao khách 122 0 Tà phái 111650 BaVuongClub
3 Blue Đao khách 121 0 Tà phái 127500 TeamSubTLC
4 HuyCaiBangggg Đao khách 120 0 Tà phái 125890 BaVuongClub
5 ThiThi Đao khách 120 0 Chính phái 83650 Chưa vào
6 MeThienHa Đao khách 117 0 Tà phái 100500 Royal
7 Joker Đao khách 117 0 Chính phái 96900 Chưa vào
8 Queen Đao khách 117 0 Chính phái 93550 Royal
9 BeBanDam Đao khách 115 0 Tà phái 92450 Anime
10 KuTeo Đao khách 115 0 Tà phái 77700 Chưa vào
11 QuyVuong Đao khách 115 0 Tà phái 85240 KhongSoVk
12 Yasha Đao khách 115 0 Tà phái 82150 EndGame
13 Erza Đao khách 115 0 Tà phái 70650 Chưa vào
14 0oPeDaoo0 Đao khách 114 0 Tà phái 66550 0oWOTo0
15 KeoKhongDinh Đao khách 114 0 Chính phái 92640 BaVuongClub
16 DontCry Đao khách 113 0 Tà phái 75750 Royal
17 ChimTo Đao khách 112 0 Tà phái 52150 Chưa vào
18 TanCHauCa Đao khách 112 0 Tà phái 52700 LuongSon
19 BoyKa Đao khách 112 0 Tà phái 100290 Royal
20 DaoTaBatBai Đao khách 112 0 Tà phái 74350 Chưa vào
21 NupLumChemLen Đao khách 111 0 Chính phái 73650 VLXXclan
22 KimJonqKook Đao khách 111 0 Chính phái 51400 BaVuongClub
23 ZzTieuNuzZ Đao khách 110 0 Tà phái 51850 BaVuongClub
24 TinhDau Đao khách 110 0 Chính phái 70600 Chưa vào
25 OngNoi Đao khách 109 0 Chính phái 42950 Chưa vào
26 SexGirl Đao khách 109 0 Tà phái 77650 EndGame
27 KenLong Đao khách 109 0 Tà phái 41590 Chưa vào
28 ZzGaLongAnzZ Đao khách 109 0 Tà phái 47100 LuongSon
29 DaoCui Đao khách 108 0 Chính phái 33950 Chưa vào
30 KeDaiNuong Đao khách 108 0 Chính phái 46250 EndGame
31 Trydame Đao khách 108 0 Tà phái 35100 Chưa vào
32 reven Đao khách 108 0 Tà phái 34900 Chưa vào
33 BaDao Đao khách 107 0 Tà phái 38850 Chưa vào
34 MaBu Đao khách 106 0 Tà phái 63200 Chưa vào
35 Drag Đao khách 106 0 Tà phái 24300 TanSat
36 Maximus Đao khách 105 0 Tà phái 59900 Chưa vào
37 DaoKhach Đao khách 104 0 Tà phái 20600 LuongSon
38 1102 Đao khách 104 0 Chính phái 34500 xRoYalx
39 MiuMiu Đao khách 103 0 Tà phái 37850 Chưa vào
40 Miso2meow Đao khách 102 0 Chính phái 33500 Chưa vào
41 iTieuTaThan Đao khách 102 0 Tà phái 21500 Chưa vào
42 NhacRap Đao khách 102 0 Tà phái 37300 Chưa vào
43 asdasdas Đao khách 101 0 Tà phái 30300 Royal
44 dada4 Đao khách 101 0 Tà phái 30100 Chưa vào
45 BaLaSat Đao khách 101 0 Chính phái 39350 EndGame
46 cucgach Đao khách 101 0 Tà phái 28200 Chưa vào
47 thienngoc93 Đao khách 101 0 Tà phái 25000 Chưa vào
48 DaoChatThit Đao khách 100 0 Tà phái 27500 ChitChit
49 NhipPhong Đao khách 96 0 Chính phái 16200 Chưa vào
50 Coos Đao khách 95 0 Tà phái 20100 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu