SERVER
Player Online
208
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 XxChipPhexX Diệu yến 126 0 Tà phái 157560 BaVuongClub
2 ZzLeOzZ Diệu yến 125 0 Tà phái 201060 BaVuongClub
3 Moderator Diệu yến 124 0 Chính phái 122270 Royal
4 Hani Diệu yến 123 0 Tà phái 149500 ChitChit
5 SatCung Diệu yến 122 0 Tà phái 142010 KhongSoVk
6 trau Diệu yến 121 0 Chính phái 124400 EndGame
7 Charles Diệu yến 121 0 Chính phái 123760 BaVuongClub
8 TryHard Diệu yến 120 0 Chính phái 125670 KhongSoVk
9 0oYenTieuThuo0 Diệu yến 120 0 Tà phái 157400 BaVuongClub
10 MrsMin Diệu yến 119 0 Chính phái 96300 KhongSoVk
11 TaoLaVip Diệu yến 119 0 Tà phái 107750 Royal
12 Keo3 Diệu yến 116 0 Chính phái 67280 Chưa vào
13 BeDamDang Diệu yến 115 0 Tà phái 76620 Anime
14 GietKiKi Diệu yến 115 0 Tà phái 54490 LuongSon
15 DeMi Diệu yến 115 0 Tà phái 68650 LuongSon
16 Hunterx Diệu yến 115 0 Chính phái 78650 Chưa vào
17 1CungChiMang Diệu yến 115 0 Tà phái 138380 Chưa vào
18 XuKa Diệu yến 115 0 Tà phái 93800 Royal
19 BanLaCoBau Diệu yến 113 0 Chính phái 44500 Chưa vào
20 StingDau Diệu yến 113 0 Chính phái 56200 LuongSon
21 BlackFever Diệu yến 113 0 Chính phái 75990 BaVuongClub
22 Newkisd Diệu yến 112 0 Tà phái 39350 Chưa vào
23 Shiin Diệu yến 111 0 Tà phái 58250 Royal
24 Bebi Diệu yến 110 0 Tà phái 32150 ChitChit
25 Angel Diệu yến 109 0 Tà phái 79050 EndGame
26 DungHoiTaiSao Diệu yến 109 0 Tà phái 69400 Chưa vào
27 NaDiAnh Diệu yến 107 0 Tà phái 68150 LuongSon
28 SungSoongNa Diệu yến 106 0 Tà phái 67300 Chưa vào
29 S2NguoiAy Diệu yến 105 0 Tà phái 44900 EndGame
30 KeCaCa Diệu yến 105 0 Chính phái 44400 EndGame
31 Varus Diệu yến 104 0 Tà phái 26450 Chưa vào
32 LinhHuyen Diệu yến 104 0 Chính phái 37300 Royal
33 TieuDieuYen Diệu yến 103 0 Tà phái 53200 Chưa vào
34 1122 Diệu yến 103 0 Chính phái 29700 xRoYalx
35 SaiKhoe Diệu yến 99 0 Chính phái 32050 Chưa vào
36 Subz Diệu yến 99 0 Chính phái 14650 Chưa vào
37 KFCxMLC Diệu yến 98 0 Tà phái 26650 Chưa vào
38 SsOne Diệu yến 98 0 Chính phái 8550 Chưa vào
39 LyLinhNhi Diệu yến 98 0 Chính phái 20150 Chưa vào
40 ChiuChiu Diệu yến 96 0 Tà phái 13500 ChitChit
41 SatThan Diệu yến 96 0 Tà phái 22400 Chưa vào
42 MutVSL Diệu yến 95 0 Tà phái 13900 Chưa vào
43 xxyyzz Diệu yến 95 0 Tà phái 19600 Chưa vào
44 Legacy Diệu yến 93 0 Tà phái 10000 Chưa vào
45 TieuYenYen Diệu yến 93 0 Tà phái 11950 Chưa vào
46 IdontCareLove Diệu yến 92 0 Tà phái 13550 EndGame
47 VoHuan Diệu yến 92 0 Tà phái 13150 Royal
48 CuLi Diệu yến 92 0 Chính phái 13700 Chưa vào
49 sniper Diệu yến 91 0 Tà phái 21100 Chưa vào
50 Syun Diệu yến 90 0 Chính phái 10300 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu