SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 NgocLuan Tử hào 150 0 Chính phái 19945150 Chưa vào
2 THeHill Tử hào 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
3 TuHao1 Tử hào 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
4 17AnhSaob Tử hào 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
5 asdasd Tử hào 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào
6 dfdfdfd Tử hào 150 0 Chính phái 20000000 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu