SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 HoaVanLong Kiếm khách 127 1 Tà phái 19938850 Chưa vào
2 NoTe08 Kiếm khách 46 1 Tà phái 19950650 Chưa vào
3 NhanDuyenLs Kiếm khách 150 0 Chính phái 19952600 Royal
4 HoaPhong Kiếm khách 150 0 Tà phái 19950950 zTuyetTinhz
5 NoTe09 Kiếm khách 150 0 Tà phái 19950300 NoTe09

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu