SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 MonkeyDLuffy Kiếm khách 95 0 Tà phái 510285 OnePieceClan
2 MrTien Kiếm khách 94 0 Tà phái 324360 KhongSoVkClan
3 ThaiCucKiem Kiếm khách 93 0 Chính phái 238885 TuNghiaDuong
4 Express Kiếm khách 91 0 Tà phái 225820 Chưa vào
5 LyMacSau Kiếm khách 91 0 Chính phái 115400 NguyetCung
6 YKienLenPhuong Kiếm khách 91 0 Chính phái 160810 OnePieceClan
7 Riven Kiếm khách 90 0 Chính phái 219880 La靜L籼nBanq
8 Anh5 Kiếm khách 90 0 Tà phái 212695 Chưa vào
9 ZzSubTLCzZ Kiếm khách 90 0 Chính phái 218475 TeamSubTLC
10 LeeChunHo Kiếm khách 89 0 Tà phái 59290 Chưa vào
11 xXxZOROxXx Kiếm khách 89 0 Tà phái 176345 OnePieceClan
12 VoLamKiemThanh Kiếm khách 88 0 Chính phái 112725 VoLamChiTon
13 TheKen Kiếm khách 88 0 Tà phái 145510 SoiCa
14 KiemNuVoTinh Kiếm khách 88 0 Tà phái 36475 TamQuyetSV
15 OoGAIZoO Kiếm khách 88 0 Tà phái 59725 ThanhBinhCac
16 OngGiaCool Kiếm khách 88 0 Tà phái 86855 ShowBiz
17 JiYung Kiếm khách 85 0 Chính phái 110405 OnePieceClan
18 BestEvil Kiếm khách 85 0 Tà phái 41825 LinhDanhThue
19 Alice Kiếm khách 84 0 Tà phái 89625 Chưa vào
20 LuisVuitton Kiếm khách 84 0 Tà phái 104385 Chưa vào
21 Mrs0c Kiếm khách 84 0 Tà phái 56330 SoiCa
22 NhatKiem Kiếm khách 84 0 Tà phái 36300 Chưa vào
23 XxYeuxXNu Kiếm khách 82 0 Tà phái 31075 Chưa vào
24 NoMercyZz Kiếm khách 81 0 Tà phái 113250 KhongSoVkClan
25 Savitar Kiếm khách 80 0 Chính phái 37005 TheFlash
26 Cloud Kiếm khách 80 0 Tà phái 25825 Chưa vào
27 KiemDocCo Kiếm khách 80 0 Tà phái 106975 KhongSoVkClan
28 AnhBaKhia Kiếm khách 80 0 Chính phái 69060 LaoLolBangClan
29 vuong Kiếm khách 80 0 Tà phái 70755 Chưa vào
30 ZzVuHuyenzZ Kiếm khách 78 0 Tà phái 19850 KhongSoVkClan
31 CHjpBoss Kiếm khách 77 0 Chính phái 20925 Chưa vào
32 Emperor Kiếm khách 77 0 Tà phái 41190 LaoLolBangClan
33 BuomCoNuong Kiếm khách 76 0 Tà phái 35940 Chưa vào
34 SuperGirl Kiếm khách 75 0 Chính phái 28200 Chưa vào
35 MinhVy1118 Kiếm khách 75 0 Tà phái 38675 Chưa vào
36 DongNam Kiếm khách 74 0 Tà phái 42575 Chưa vào
37 TooKick Kiếm khách 74 0 Tà phái 29580 Chưa vào
38 KuDen Kiếm khách 72 0 Tà phái 18100 Chưa vào
39 pesu1 Kiếm khách 72 0 Chính phái 13350 TOP
40 PhuongNhi Kiếm khách 72 0 Tà phái 24950 Chưa vào
41 ThieuNu Kiếm khách 71 0 Tà phái 14475 OnePieceClan
42 0olTlo0 Kiếm khách 71 0 Tà phái 16950 SoiCa
43 TieuYenTu Kiếm khách 71 0 Tà phái 32600 KhongSoVkClan
44 Poppy Kiếm khách 71 0 Chính phái 16200 Chưa vào
45 DocCoCauBai Kiếm khách 71 0 Tà phái 17465 Chưa vào
46 HQTTruc Kiếm khách 70 0 Chính phái 15550 Chưa vào
47 DarkOfEvil Kiếm khách 70 0 Tà phái 15075 Chưa vào
48 TPCDuyenHai Kiếm khách 70 0 Tà phái 17275 Chưa vào
49 TPCHuyenHai3 Kiếm khách 70 0 Tà phái 15300 Chưa vào
50 Burberry Kiếm khách 70 0 Tà phái 36110 Farmer

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,