SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 RicPa Thương khác 120 0 Chính phái 99130 BaVuongClub
2 Boss Thương khác 119 0 Chính phái 100300 KhongSoVk
3 Skull Thương khác 113 0 Tà phái 31300 BaVuongClub
4 TieuLiLi Thương khác 106 0 Tà phái 54850 BaVuongClub
5 ThuongSau Thương khác 105 0 Tà phái 24350 EndGame
6 iiTieuTaThan Thương khác 102 0 Tà phái 21350 Chưa vào
7 ThichCamThuong Thương khác 94 0 Tà phái 12200 Chưa vào
8 ubuntu Thương khác 93 0 Tà phái 25350 Chưa vào
9 Seem Thương khác 83 0 Chính phái 11500 Chưa vào
10 xRyu Thương khác 77 0 Tà phái 4000 Chưa vào
11 KaveTop2 Thương khác 71 0 Tà phái 4550 Chưa vào
12 LongCa Thương khác 70 0 Tà phái 3900 Chưa vào
13 DangLamHet Thương khác 70 0 Tà phái 3400 Chưa vào
14 SubTeam Thương khác 68 0 Chính phái 4400 Chưa vào
15 Fanz Thương khác 68 0 Chính phái 3350 Chưa vào
16 xXChienThanXx Thương khác 63 0 Chính phái 3250 Chưa vào
17 xHaku Thương khác 61 0 Tà phái 3450 Chưa vào
18 ZhaoZhun Thương khác 60 0 Tà phái 3550 Chưa vào
19 NaNa2 Thương khác 60 0 Tà phái 10050 Chưa vào
20 ThuongNhan Thương khác 58 0 Tà phái 1600 Chưa vào
21 KataMaHaRu Thương khác 56 0 Chính phái 1650 Chưa vào
22 MinhSinh Thương khác 54 0 Tà phái 1250 Chưa vào
23 Hyomin Thương khác 41 0 Chính phái 20750 Chưa vào
24 Opera Thương khác 40 0 Tà phái 6650 Chưa vào
25 tttt Thương khác 39 0 Tà phái 1200 Chưa vào
26 KaveSo2 Thương khác 35 0 Tà phái 1600 Chưa vào
27 0oThuongo0 Thương khác 33 0 Chưa 100 Chưa vào
28 Mary Thương khác 27 0 Chưa 100 Chưa vào
29 ChimDep Thương khác 27 0 Chưa 100 Chưa vào
30 ThaMaKiQui Thương khác 25 0 Chưa 100 Chưa vào
31 LeThu Thương khác 25 0 Chưa 100 Chưa vào
32 MomVeu Thương khác 23 0 Chưa 100 Chưa vào
33 hihi Thương khác 20 0 Chưa 100 Chưa vào
34 Ryus Thương khác 17 0 Chưa 100 Chưa vào
35 xDat Thương khác 15 0 Chưa 100 Chưa vào
36 dasdasd Thương khác 11 0 Chưa 100 Chưa vào
37 asdad Thương khác 10 0 Chưa 100 Chưa vào
38 BacTocViEm Thương khác 1 0 Chưa 100 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu