SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 zZPhongLinhZz Cung thủ 150 0 Chính phái 19920200 Chưa vào
2 CungThu Cung thủ 150 0 Chính phái 19950250 Chưa vào
3 test123 Cung thủ 150 0 Chính phái 19919350 SaiGonPK
4 123456 Cung thủ 150 0 Tà phái 19995550 Chưa vào
5 MaCung Cung thủ 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
6 tobi1 Cung thủ 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào
7 IWillKillYou Cung thủ 150 0 Chính phái 19950000 Chưa vào
8 killua Cung thủ 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
9 kumathong Cung thủ 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu