SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 satthumaunong2 Cung thủ 94 0 Tà phái 167810 KhongSoVkClan
2 KenLyQQHH Cung thủ 93 0 Chính phái 197330 KhongSoVkClan
3 ThienMa Cung thủ 91 0 Tà phái 65900 KhongSoVkClan
4 SuperBum Cung thủ 90 0 Chính phái 139105 KhongSoVkClan
5 zMinhNguyenz Cung thủ 89 0 Chính phái 139720 TeamSubTLC
6 MaCung Cung thủ 88 0 Tà phái 59015 Chưa vào
7 OoTUYEToO Cung thủ 86 0 Tà phái 43190 ThanhBinhCac
8 ThienAn Cung thủ 86 0 Tà phái 137915 La靜L籼nBanq
9 EMIT Cung thủ 85 0 Tà phái 32850 BMT
10 KhongSoCho Cung thủ 85 0 Chính phái 30330 KhongSoCho
11 l3aml3oo Cung thủ 83 0 Tà phái 34735 LinhDanhThue
12 BuCacAnhNe Cung thủ 83 0 Tà phái 27750 Chưa vào
13 Fusi Cung thủ 83 0 Chính phái 34320 OnePieceClan
14 pesu Cung thủ 83 0 Chính phái 112190 LaoLolBangClan
15 Ozawana Cung thủ 82 0 Chính phái 25225 Chưa vào
16 1PhatVeThanh Cung thủ 82 0 Chính phái 23890 Chưa vào
17 DiDaoPho Cung thủ 82 0 Tà phái 24335 Chưa vào
18 qpVqp Cung thủ 80 0 Tà phái 21150 Chưa vào
19 BuLozChiNe Cung thủ 80 0 Chính phái 24100 Chưa vào
20 HelloItMe Cung thủ 79 0 Chính phái 21625 LaoLolBangClan
21 Rekz Cung thủ 78 0 Tà phái 68000 Chưa vào
22 TheFutureFlash Cung thủ 76 0 Chính phái 15725 TheFlash
23 KillYou Cung thủ 76 0 Tà phái 22000 Chưa vào
24 Phuongvy Cung thủ 75 0 Chính phái 29050 LaoLolBangClan
25 CungThuCB Cung thủ 74 0 Tà phái 41275 Chưa vào
26 ThienMaCung Cung thủ 74 0 Chính phái 74700 Chưa vào
27 TichDiet Cung thủ 74 0 Chính phái 16825 ThienThanCac
28 VVPdt Cung thủ 73 0 Chính phái 30155 Chưa vào
29 DaNguyet Cung thủ 72 0 Tà phái 20875 Chưa vào
30 ThienBinh Cung thủ 72 0 Chính phái 17125 Chưa vào
31 ClintBarton Cung thủ 71 0 Chính phái 18125 Chưa vào
32 MyNhanCung Cung thủ 71 0 Chính phái 15050 KhongSoVkClan
33 GaHapRuou Cung thủ 70 0 Chính phái 12985 Chưa vào
34 GaHapBia Cung thủ 70 0 Chính phái 17725 Chưa vào
35 UyenUyen Cung thủ 70 0 Chính phái 19050 Chưa vào
36 Boooom Cung thủ 70 0 Tà phái 16750 Chưa vào
37 MrHoaVinh Cung thủ 70 0 Chính phái 14075 Chưa vào
38 Doremi Cung thủ 70 0 Tà phái 13850 Chưa vào
39 MrBungBu Cung thủ 70 0 Tà phái 15025 Chưa vào
40 TuanKhoa Cung thủ 69 0 Chính phái 14350 Chưa vào
41 satthumaunong Cung thủ 69 0 Tà phái 5900 Chưa vào
42 JuMong Cung thủ 69 0 Chính phái 8775 Chưa vào
43 DiemThienThan Cung thủ 69 0 Chính phái 9450 Chưa vào
44 xPhiPhix Cung thủ 69 0 Tà phái 11275 Chưa vào
45 thontoiron Cung thủ 69 0 Chính phái 8950 Chưa vào
46 JerryC Cung thủ 69 0 Chính phái 13900 LanKwaiFong
47 Jiho Cung thủ 69 0 Chính phái 9075 Chưa vào
48 BxZOOM Cung thủ 68 0 Tà phái 8625 Chưa vào
49 werwwww Cung thủ 68 0 Chính phái 7975 Chưa vào
50 PhThienCung Cung thủ 68 0 Tà phái 7850 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,