SERVER
Player Online
208
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Black Cung thủ 126 0 Tà phái 366960 TeamSubTLC
2 LinhHonHuynhDe Cung thủ 124 0 Tà phái 155850 TeamSubTLC
3 Ashe Cung thủ 124 0 Chính phái 655100 KhongSoVk
4 BanDuyen Cung thủ 124 0 Tà phái 103400 BaVuongClub
5 RobinHood Cung thủ 123 0 Tà phái 152950 ChitChit
6 PhoiHangDoiAnh Cung thủ 120 0 Chính phái 82450 BaVuongClub
7 xTieuLan Cung thủ 120 0 Chính phái 113100 BaVuongClub
8 Shiiin Cung thủ 119 0 Tà phái 95550 DaCap
9 NhimBe Cung thủ 118 0 Chính phái 70850 Chưa vào
10 TaoSo88 Cung thủ 118 0 Tà phái 102300 Chưa vào
11 ThienNhan Cung thủ 117 0 Chính phái 96540 TeamSubTLC
12 Ayumi Cung thủ 116 0 Tà phái 68230 BaVuongClub
13 DaoTan Cung thủ 116 0 Chính phái 86900 Chưa vào
14 CungSat Cung thủ 115 0 Tà phái 82500 Chưa vào
15 HeadShot Cung thủ 113 0 Tà phái 43600 KhongSoVk
16 Alice Cung thủ 108 0 Chính phái 31100 Chưa vào
17 DeMi6 Cung thủ 107 0 Tà phái 29250 TanSat
18 TieuTaThan Cung thủ 103 0 Chính phái 22900 BaVuongClub
19 NupLumBanLenn Cung thủ 98 0 Chính phái 16050 VLXXclan
20 PhuongEvil Cung thủ 98 0 Tà phái 20750 Chưa vào
21 S2KyNiem Cung thủ 94 0 Tà phái 19500 EndGame
22 OneHit Cung thủ 94 0 Chính phái 14500 Chưa vào
23 NiCoDiMoto Cung thủ 94 0 Tà phái 12600 Chưa vào
24 kemkhoaimon Cung thủ 93 0 Tà phái 13050 Chưa vào
25 NoBaby Cung thủ 91 0 Chính phái 13050 Chưa vào
26 CungTaBatBai Cung thủ 90 0 Tà phái 9150 Chưa vào
27 SuperThree Cung thủ 88 0 Tà phái 15200 Chưa vào
28 oo0oo Cung thủ 85 0 Tà phái 12150 Chưa vào
29 xXxLouisxXx Cung thủ 85 0 Tà phái 10050 Chưa vào
30 KyDuyen01 Cung thủ 84 0 Tà phái 11300 Chưa vào
31 FreePK Cung thủ 84 0 Tà phái 8850 Chưa vào
32 ZzLeo Cung thủ 83 0 Tà phái 10550 Chưa vào
33 sherryMON Cung thủ 83 0 Chính phái 9400 KhongSoVk
34 zNhatMinhz Cung thủ 82 0 Chính phái 11400 Chưa vào
35 TuMaY Cung thủ 82 0 Tà phái 9100 Chưa vào
36 roland2 Cung thủ 81 0 Tà phái 8300 BaVuongClub
37 Kuroiku Cung thủ 81 0 Tà phái 10700 Chưa vào
38 iTheShy Cung thủ 81 0 Chính phái 9850 Chưa vào
39 Vate Cung thủ 80 0 Chính phái 8920 TanSat
40 NupLumBanLen Cung thủ 80 0 Chính phái 12500 Chưa vào
41 roland1 Cung thủ 80 0 Tà phái 7800 Chưa vào
42 OpenPK Cung thủ 76 0 Tà phái 7050 Chưa vào
43 XxCongChuaXx Cung thủ 75 0 Tà phái 6650 Chưa vào
44 ThuTrang98 Cung thủ 73 0 Tà phái 3850 Chưa vào
45 XuanDuy Cung thủ 73 0 Tà phái 4100 Chưa vào
46 zThuTrang Cung thủ 72 0 Chính phái 3550 Chưa vào
47 CoHieuPho Cung thủ 72 0 Chính phái 3600 Chưa vào
48 Kokichi Cung thủ 71 0 Tà phái 4600 Chưa vào
49 TieuNhi Cung thủ 70 0 Tà phái 3400 Chưa vào
50 Gold Cung thủ 69 0 Tà phái 3650 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu