SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 DpVip Đại phu 123 0 Tà phái 109900 BaVuongClub
2 PeNgoc Đại phu 122 0 Tà phái 67870 Chưa vào
3 VkQuyVuong Đại phu 119 0 Chính phái 86470 KhongSoVk
4 DaiPhu Đại phu 119 0 Tà phái 116100 Chưa vào
5 NhimBuff Đại phu 118 0 Tà phái 78750 BaVuongClub
6 DpSona Đại phu 118 0 Chính phái 101550 Chưa vào
7 TaoSo90 Đại phu 118 0 Tà phái 103800 Chưa vào
8 xinh Đại phu 117 0 Tà phái 100400 EndGame
9 Apple Đại phu 117 0 Chính phái 96050 Chưa vào
10 PeThao Đại phu 116 0 Tà phái 72850 Chưa vào
11 OniiChan Đại phu 114 0 Tà phái 82750 Anime
12 0oBuffProo0 Đại phu 114 0 Tà phái 61850 Chưa vào
13 NhanDuyen Đại phu 112 0 Chính phái 58850 Royal
14 hotmit Đại phu 112 0 Tà phái 49000 Chưa vào
15 GaiChuaChong Đại phu 111 0 Chính phái 47900 DeOpDo
16 ChoCoPie Đại phu 111 0 Chính phái 63650 Chưa vào
17 HongThuy Đại phu 110 0 Chính phái 59750 Royal
18 JiChangWook Đại phu 109 0 Tà phái 82200 EndGame
19 XxThanYXinhxX Đại phu 109 0 Chính phái 48400 LuongSon
20 NganHo Đại phu 108 0 Chính phái 36330 TeamSubTLC
21 ThapTuNuong Đại phu 108 0 Tà phái 38950 Chưa vào
22 DPBaoBao Đại phu 106 0 Tà phái 37600 Chưa vào
23 SieuPhot Đại phu 106 0 Tà phái 61500 Chưa vào
24 dpgietnguoi Đại phu 105 0 Tà phái 61700 Chưa vào
25 TieuKe Đại phu 105 0 Chính phái 39200 EndGame
26 Minximus Đại phu 104 0 Chính phái 54850 Chưa vào
27 S2VietQuan Đại phu 104 0 Chính phái 44150 EndGame
28 VoCuaAnh Đại phu 104 0 Chính phái 35350 xRoYalx
29 HuynhVy Đại phu 103 0 Tà phái 25250 Chưa vào
30 ixTieuTaThan Đại phu 102 0 Chính phái 20400 Chưa vào
31 BuffFree Đại phu 101 0 Chính phái 34550 Chưa vào
32 ThuyTien Đại phu 101 0 Chính phái 17150 TanSat
33 dada5 Đại phu 100 0 Tà phái 28550 Chưa vào
34 ChauKimYen Đại phu 99 0 Chính phái 47650 LuongSon
35 Pikachu Đại phu 99 0 Chính phái 15450 TanSat
36 thanbuff Đại phu 98 0 Chính phái 25100 Chưa vào
37 NDPN Đại phu 97 0 Chính phái 14180 Chưa vào
38 KFCxDaiPhu Đại phu 97 0 Tà phái 27150 Chưa vào
39 HoaDaBuff Đại phu 96 0 Chính phái 15150 Chưa vào
40 healer Đại phu 94 0 Tà phái 24800 Chưa vào
41 TaoBuff Đại phu 94 0 Tà phái 11700 Chưa vào
42 YhocBotay Đại phu 93 0 Tà phái 12150 Chưa vào
43 TinTheThao Đại phu 93 0 Chính phái 13600 TanSat
44 kemtrasua Đại phu 93 0 Tà phái 13650 Chưa vào
45 MutDP Đại phu 93 0 Tà phái 16450 Chưa vào
46 Yang Đại phu 93 0 Chính phái 13400 Chưa vào
47 Hwakgirl Đại phu 92 0 Tà phái 19700 Chưa vào
48 TheMiu Đại phu 90 0 Chính phái 17100 LuongSon
49 Dragonal Đại phu 88 0 Tà phái 16600 Chưa vào
50 HappyNew Đại phu 88 0 Tà phái 9200 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu