SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Moderator Thích khách 150 0 Chính phái 20000100 Chưa vào
2 test4 Thích khách 150 0 Tà phái 19950100 testter
3 tobi Thích khách 150 0 Chính phái 19995000 Chưa vào
4 tobi2 Thích khách 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào
5 BoGia Thích khách 150 0 Tà phái 19968650 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu