SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Satthumaulanh Thích khách 95 0 Tà phái 257465 KhongSoVkClan
2 CayACong Thích khách 95 0 Tà phái 185650 KhongSoVkClan
3 Rika Thích khách 93 0 Tà phái 179135 TuNghiaDuong
4 Anna Thích khách 92 0 Tà phái 484955 OnePieceClan
5 TulaSatThu Thích khách 90 0 Tà phái 60815 OnePieceClan
6 SuShi Thích khách 90 0 Tà phái 101225 OnePieceClan
7 ZhiYing Thích khách 90 0 Tà phái 157855 La靜L籼nBanq
8 ChotSutCu Thích khách 90 0 Chính phái 154175 La靜L籼nBanq
9 EmGaiMua Thích khách 89 0 Chính phái 65235 CofeeLake
10 Cusiro Thích khách 88 0 Chính phái 131435 TeamSubTLC
11 FennyCiA Thích khách 88 0 Tà phái 112510 KhongSoVkClan
12 XqpX Thích khách 88 0 Tà phái 40795 SoiCa
13 JiLong Thích khách 87 0 Tà phái 72740 OnePieceClan
14 xXxLUFFYxXx Thích khách 87 0 Tà phái 149875 OnePieceClan
15 SuperBup Thích khách 85 0 Tà phái 66905 TraKhua
16 ZzThienSatzZ Thích khách 84 0 Tà phái 279245 OnePieceClan
17 Weed Thích khách 84 0 Chính phái 25625 Chưa vào
18 BeSock Thích khách 84 0 Chính phái 24025 MotMinh1Bang
19 MrNam Thích khách 81 0 Chính phái 34280 KhongSoVkClan
20 Hunter Thích khách 80 0 Chính phái 19400 Chưa vào
21 ThikWayTay Thích khách 78 0 Chính phái 40200 Chưa vào
22 Asura Thích khách 78 0 Tà phái 13960 Chưa vào
23 NjnJaKing Thích khách 77 0 Chính phái 17975 ChemThueAeClan
24 TayMonKhanh Thích khách 77 0 Tà phái 18125 Len10Bang
25 OneHitNheEm Thích khách 75 0 Chính phái 16650 ChemThueAeClan
26 TuHaoThienVu Thích khách 74 0 Chính phái 17350 ThienThanCac
27 Washi Thích khách 74 0 Tà phái 35200 LaoLolBangClan
28 HacAmThienMa Thích khách 74 0 Tà phái 73200 Chưa vào
29 MinhVy Thích khách 74 0 Tà phái 22100 Chưa vào
30 Satthudaubu Thích khách 73 0 Tà phái 19500 Chưa vào
31 vuong2 Thích khách 73 0 Tà phái 50825 Chưa vào
32 Havana Thích khách 73 0 Tà phái 26575 LaoLolBangClan
33 trungquan2010 Thích khách 72 0 Tà phái 23650 Chưa vào
34 CayACong2 Thích khách 72 0 Tà phái 17725 Chưa vào
35 CayACong1 Thích khách 72 0 Tà phái 17750 Chưa vào
36 NjnNu9 Thích khách 71 0 Chính phái 16200 Chưa vào
37 LongKich Thích khách 71 0 Tà phái 17100 Chưa vào
38 CayACong3 Thích khách 71 0 Tà phái 13725 KhongSoVkClan
39 Asassin Thích khách 71 0 Tà phái 15905 Chưa vào
40 Akali Thích khách 70 0 Tà phái 15395 Chưa vào
41 TuanCaVe Thích khách 70 0 Tà phái 15035 Chưa vào
42 Atula Thích khách 70 0 Tà phái 14550 Farmer
43 FuRy Thích khách 70 0 Chính phái 13800 Chưa vào
44 Rick Thích khách 70 0 Chính phái 14225 Chưa vào
45 NjnJaQueen Thích khách 69 0 Chính phái 9995 CoDocClan
46 1CaiLo Thích khách 69 0 Chính phái 10775 TTChanPhai
47 KemDau Thích khách 69 0 Tà phái 11350 Chưa vào
48 Pyke Thích khách 69 0 Tà phái 8400 Chưa vào
49 Shenz Thích khách 69 0 Chính phái 9375 Chưa vào
50 KuTeo Thích khách 68 0 Chính phái 115225 SoiCa

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,