SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 RaidNight Cầm Sư 94 0 Chính phái 201865 KhongSoVkClan
2 ThienMaSatAm Cầm Sư 91 0 Tà phái 67525 TeamSubTLC
3 ThienMaCamSu Cầm Sư 91 0 Chính phái 115450 NguyetCung
4 Skill Cầm Sư 90 0 Tà phái 137625 SoiCa
5 Sakamoto Cầm Sư 88 0 Tà phái 43525 Chưa vào
6 Shiva Cầm Sư 87 0 Tà phái 48750 La靜L籼nBanq
7 LySuSu Cầm Sư 87 0 Tà phái 45000 Chưa vào
8 GioDoc Cầm Sư 87 0 Tà phái 30325 SoiCa
9 TuHy Cầm Sư 85 0 Chính phái 32925 SoiCa
10 TheEnd Cầm Sư 83 0 Tà phái 22575 SoiCa
11 MissU Cầm Sư 81 0 Chính phái 32125 KhongSoVkClan
12 Tini Cầm Sư 80 0 Chính phái 25150 Chưa vào
13 aloxjnh Cầm Sư 77 0 Chính phái 20800 Chưa vào
14 TuHyy Cầm Sư 77 0 Chính phái 36600 KhongSoVkClan
15 anime1 Cầm Sư 76 0 Chính phái 71650 Chưa vào
16 vuongkute Cầm Sư 75 0 Tà phái 17850 SoiCa
17 njce2 Cầm Sư 71 0 Chính phái 32825 Chưa vào
18 HQCamMa Cầm Sư 71 0 Chính phái 62425 Chưa vào
19 Sotus Cầm Sư 70 0 Chính phái 24925 MuonGiDcNay
20 anh5na Cầm Sư 69 0 Tà phái 8400 Chưa vào
21 SSkill Cầm Sư 68 0 Tà phái 7675 Chưa vào
22 0CoTenHay Cầm Sư 67 0 Tà phái 8300 AEDongNaiClan
23 DolphLugren Cầm Sư 66 0 Chính phái 7800 Chưa vào
24 TheFlash Cầm Sư 63 0 Chính phái 7750 Chưa vào
25 LucChiCamLinh Cầm Sư 63 0 Chính phái 108100 Chưa vào
26 suxin Cầm Sư 63 0 Tà phái 7575 Chưa vào
27 DongTa Cầm Sư 63 0 Chính phái 8000 Chưa vào
28 BestCam Cầm Sư 61 0 Chính phái 7225 Chưa vào
29 CamTuQuan Cầm Sư 61 0 Chính phái 7525 Chưa vào
30 Furyus Cầm Sư 60 0 Tà phái 7500 Chưa vào
31 Bunoo Cầm Sư 58 0 Tà phái 3225 OnePieceClan
32 Ronaldinho Cầm Sư 55 0 Tà phái 6050 Chưa vào
33 BetAPcHOI Cầm Sư 54 0 Tà phái 125 Chưa vào
34 TieuLe Cầm Sư 53 0 Tà phái 3250 Chưa vào
35 BestSona Cầm Sư 53 0 Chính phái 3200 Chưa vào
36 TuKenByO Cầm Sư 52 0 Chính phái 6650 HongHung
37 TheLittleCat Cầm Sư 52 0 Tà phái 2225 Chưa vào
38 anhZtuZ Cầm Sư 52 0 Chính phái 3100 Chưa vào
39 DjSnake Cầm Sư 51 0 Tà phái 4275 Chưa vào
40 Fuso Cầm Sư 50 0 Chính phái 3175 Chưa vào
41 PeCam Cầm Sư 49 0 Tà phái 1200 Chưa vào
42 Player Cầm Sư 46 0 Tà phái 2400 Chưa vào
43 VdiepV Cầm Sư 43 0 Tà phái 1125 Chưa vào
44 BaBy Cầm Sư 43 0 Chính phái 350 Chưa vào
45 noob7 Cầm Sư 43 0 Tà phái 1175 Chưa vào
46 HuyenMa Cầm Sư 38 0 Tà phái 100 LaoLolBangClan
47 LucChiCamMa Cầm Sư 37 0 Chính phái 800 Chưa vào
48 YouKulele Cầm Sư 37 0 Chưa 175 Chưa vào
49 dadasdawd Cầm Sư 35 0 Chính phái 125 Chưa vào
50 ThienSu Cầm Sư 32 0 Chưa 100 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,