SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 SamSam HBQ 95 0 Tà phái 352810 KhongSoVkClan
2 SoaiKa HBQ 94 0 Tà phái 240335 TeamSubTLC
3 FuckYouu HBQ 91 0 Chính phái 177170 KhongSoVkClan
4 YeuHKGH HBQ 90 0 Chính phái 127525 OnePieceClan
5 ChoiSongYong HBQ 90 0 Chính phái 193300 Chưa vào
6 CoreTemp014 HBQ 89 0 Chính phái 155055 KhongSoVkClan
7 KillAuto002 HBQ 88 0 Chính phái 97735 CofeeLake
8 KhongDoiNua HBQ 86 0 Tà phái 38840 VoLamChiTon
9 Yuma HBQ 80 0 Tà phái 24600 Chưa vào
10 ToanLac HBQ 80 0 Tà phái 89955 Chưa vào
11 xXxROBINxXx HBQ 79 0 Tà phái 107065 Chưa vào
12 BeShin HBQ 79 0 Chính phái 58635 TeamSubTLC
13 vailol HBQ 78 0 Tà phái 81535 OnePieceClan
14 LucTieuPhung HBQ 77 0 Chính phái 19300 Chưa vào
15 NguyenMinh HBQ 75 0 Chính phái 35350 TeamSubTLC
16 ThienThanDao HBQ 74 0 Tà phái 75775 Chưa vào
17 NgoBuu HBQ 74 0 Chính phái 15195 Chưa vào
18 Shen HBQ 73 0 Chính phái 19900 Chưa vào
19 Mira HBQ 72 0 Chính phái 20700 TeamSubTLC
20 HoLong HBQ 72 0 Tà phái 17050 Chưa vào
21 SoiDemSanMoi HBQ 72 0 Tà phái 56650 HongHung
22 BoyCaNaDa HBQ 71 0 Chính phái 59600 HongHung
23 cccccc HBQ 71 0 Tà phái 995 Chưa vào
24 cccccc1 HBQ 71 0 Tà phái 13085 Chưa vào
25 MiYaZonoz HBQ 71 0 Chính phái 16780 Chưa vào
26 lolngua HBQ 70 0 Chính phái 15950 Chưa vào
27 NgoBuu1 HBQ 70 0 Chính phái 14550 Chưa vào
28 lolngua1 HBQ 70 0 Chính phái 15775 Chưa vào
29 NgoBuu8 HBQ 70 0 Tà phái 16975 Chưa vào
30 NgoBuu7 HBQ 70 0 Tà phái 16975 Chưa vào
31 KemChuoi HBQ 70 0 Tà phái 17275 TOP
32 SieuTrom HBQ 70 0 Tà phái 59260 Chưa vào
33 vuongpro1 HBQ 70 0 Chính phái 65015 LaoLolBangClan
34 LamQuan HBQ 70 0 Tà phái 1500 GM
35 HeoDaiCa HBQ 69 0 Tà phái 8300 Chưa vào
36 Naga HBQ 69 0 Chính phái 25315 TeamSubTLC
37 TaTon HBQ 69 0 Tà phái 9950 Chưa vào
38 ZzMrTungzZ HBQ 69 0 Tà phái 14935 Chưa vào
39 VkZzSUBzZ HBQ 68 0 Chính phái 12500 Chưa vào
40 NhiepPhong HBQ 67 0 Chính phái 8650 AEMotNha
41 TieuMiu HBQ 67 0 Tà phái 31630 Chưa vào
42 Onni HBQ 67 0 Tà phái 20775 Chưa vào
43 HacXPhongZ HBQ 67 0 Tà phái 8375 Chưa vào
44 Angela HBQ 66 0 Chính phái 34415 Chưa vào
45 BaoWan HBQ 65 0 Tà phái 8100 Chưa vào
46 HBQxHBQx HBQ 65 0 Chính phái 66220 La靜L籼nBanq
47 Kabaois HBQ 64 0 Chính phái 8525 Chưa vào
48 Yamete HBQ 64 0 Tà phái 7305 Chưa vào
49 DEADPOOL HBQ 63 0 Tà phái 995 Chưa vào
50 ZzzZ HBQ 63 0 Chính phái 24755 LaoLolBangClan

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,