SERVER
Player Online
201
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 MudRad DHL 125 0 Chính phái 131830 BaVuongClub
2 Nhim DHL 119 0 Chính phái 101220 BaVuongClub
3 NanCy DHL 119 0 Tà phái 94580 TeamSubTLC
4 Juvia DHL 119 0 Tà phái 111050 Chưa vào
5 0oHoaLieno0 DHL 115 0 Tà phái 78350 Royal
6 TueLam DHL 112 0 Tà phái 33700 DaCap
7 TuanBCS DHL 111 0 Tà phái 48450 LuongSon
8 DoLamOanh DHL 104 0 Chính phái 55950 Chưa vào
9 Aatrox DHL 104 0 Tà phái 26050 Chưa vào
10 Shif DHL 97 0 Tà phái 31100 Chưa vào
11 LienHoaTienTu DHL 96 0 Chính phái 20000 VLXXclan
12 Jimin DHL 95 0 Tà phái 12950 La靜L籼nBang
13 Kuro DHL 90 0 Tà phái 10750 LuongSon
14 SHELLY DHL 82 0 Chính phái 8950 Chưa vào
15 Maximoff DHL 82 0 Tà phái 9300 Chưa vào
16 TocBac DHL 78 0 Chính phái 4400 Chưa vào
17 OngLaiDo DHL 74 0 Chính phái 9450 Chưa vào
18 ThienNgoc DHL 73 0 Chính phái 4200 Chưa vào
19 Saiii DHL 71 0 Chính phái 4350 Chưa vào
20 HoaLienF DHL 69 0 Tà phái 4550 Chưa vào
21 Okusta DHL 68 0 Tà phái 3600 Chưa vào
22 ASSNormal DHL 67 0 Tà phái 4400 Chưa vào
23 Moni DHL 63 0 Tà phái 3650 Chưa vào
24 Mia0 DHL 62 0 Chính phái 4300 Chưa vào
25 GiaiNhan DHL 57 0 Tà phái 1250 Chưa vào
26 Nympz DHL 57 0 Chính phái 2000 Chưa vào
27 Nazaky DHL 55 0 Tà phái 1300 Chưa vào
28 DamHoaLien DHL 43 0 Chính phái 1400 Chưa vào
29 HocSinhCaBiet DHL 36 0 Tà phái 1100 Chưa vào
30 CucKyChuoi DHL 22 0 Chưa 100 Chưa vào
31 gadohn2 DHL 12 0 Chưa 100 Chưa vào
32 ChemChetMay DHL 12 0 Chưa 100 Chưa vào
33 conemngu11344 DHL 11 0 Chưa 100 Chưa vào
34 trtrtr DHL 11 0 Chưa 100 Chưa vào
35 keo01 DHL 8 0 Chưa 100 Chưa vào
36 HoaLien DHL 7 0 Chưa 100 Chưa vào
37 Lalala DHL 1 0 Chưa 100 Chưa vào
38 crod DHL 1 0 Chưa 100 Chưa vào
39 sMiaoo DHL 1 0 Chưa 100 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu