SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 KiemVuong DHL 95 0 Tà phái 342205 KhongSoVkClan
2 BoyLanhLung DHL 91 0 Chính phái 175810 CofeeLake
3 HoaMocLan DHL 91 0 Tà phái 70650 SoiCa
4 HoaL0ngK DHL 89 0 Chính phái 148310 La靜L籼nBanq
5 YooNa DHL 89 0 Tà phái 56600 Chưa vào
6 ThapTamMuoi DHL 87 0 Chính phái 172505 TeamSubTLC
7 NaNa DHL 86 0 Chính phái 63465 TraKhua
8 BachHieuSanh DHL 86 0 Chính phái 70400 OnePieceClan
9 NeverDie DHL 84 0 Chính phái 56400 Chưa vào
10 TuLing DHL 82 0 Tà phái 57575 Chưa vào
11 Shino DHL 81 0 Chính phái 72675 OnePieceClan
12 BxNoMercyZzz DHL 78 0 Tà phái 47550 KhongSoVkClan
13 pepe1 DHL 77 0 Chính phái 27700 Chưa vào
14 RichKid DHL 76 0 Chính phái 24825 Chưa vào
15 ThienMaKiem DHL 74 0 Chính phái 74865 Chưa vào
16 ChimCongTu DHL 74 0 Tà phái 35430 Chưa vào
17 Bloody DHL 74 0 Tà phái 79335 Chưa vào
18 EmGaiBanDao DHL 72 0 Tà phái 65500 Chưa vào
19 WarMachine DHL 71 0 Chính phái 1000 Chưa vào
20 NgocLinh DHL 70 0 Tà phái 19075 Chưa vào
21 MikoChan DHL 70 0 Tà phái 15225 Chưa vào
22 TuUyen0 DHL 69 0 Tà phái 27805 Chưa vào
23 DinnerSurvival DHL 68 0 Tà phái 5775 Chưa vào
24 anhtu DHL 67 0 Chính phái 4425 TOP
25 hoakiendam DHL 67 0 Tà phái 9500 Chưa vào
26 NoBjTa DHL 67 0 Chính phái 8275 Chưa vào
27 iJet DHL 66 0 Tà phái 27650 Chưa vào
28 DDzulep DHL 66 0 Chính phái 9350 Chưa vào
29 HoaLjen DHL 66 0 Tà phái 8025 Chưa vào
30 SonBua DHL 65 0 Tà phái 21150 Chưa vào
31 ViYeuMaQuen DHL 64 0 Chính phái 8425 Chưa vào
32 sfsdf DHL 64 0 Chính phái 7375 Chưa vào
33 lisa DHL 62 0 Tà phái 8500 Chưa vào
34 Yaiba DHL 61 0 Chính phái 8075 Chưa vào
35 tytrytr DHL 60 0 Chính phái 7200 Chưa vào
36 TungKn DHL 60 0 Chính phái 7350 Chưa vào
37 jhkhj DHL 60 0 Chính phái 7225 Chưa vào
38 IIII DHL 60 0 Tà phái 7375 Chưa vào
39 shichibukai DHL 60 0 Tà phái 11550 OnePieceClan
40 HoaLinhKiem DHL 59 0 Tà phái 3550 Chưa vào
41 o0oNhimDzo0o DHL 59 0 Chính phái 7725 Chưa vào
42 HoaThiPhuong DHL 57 0 Tà phái 3250 Chưa vào
43 BanhXeo DHL 56 0 Tà phái 3225 Chưa vào
44 Helen DHL 55 0 Tà phái 2700 Chưa vào
45 xuyen DHL 53 0 Tà phái 125 Chưa vào
46 MrSiro DHL 52 0 Chính phái 925 Chưa vào
47 Ronaldo DHL 51 0 Tà phái 8975 Chưa vào
48 dream DHL 50 0 Chính phái 14725 Chưa vào
49 HOAKYLAN DHL 50 0 Chính phái 3250 Chưa vào
50 Heroine DHL 50 0 Tà phái 3675 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,